Ons Net
voor Dummies

Kerkdorpen in 2005 aangesloten?

Meteen naar de Ons Net site

Aanvullingen en correcties,
nog vragen?

Laat het weten met een email aan Henk Daalder

20 dec. 2005

Ons Net voor Dummies is ondergebracht bij www.guldenlijn.nl

methode om windenergie mooi in het landschap te ontwerpen.

De deadline voor de aansluiting van kenniswijk gebruikers van 31 dec 2004 is een half jaar opgeschoven.
De inwoners van Gerwen en Nederwetten hebben al in grote getale hun “Ons Net”-formulieren ingevuld. Het wachten is nu op de gemeenten Hemond en Eindhoven.
Kenniswijk had een pot van 15.000 aansluitingen waarvoor consumenten subsidie zouden kunnen krijgen.
Na het succes in Nuenen-dorp, zijn zowel Eindhoven en Helmond opnieuw aan de slag gegaan om haalbare projecten te bedenken en daarvoor een haalbare financiering te vinden. (Anders krijgen ze geen subsidie) Het lijkt nu dat Eindhoven daar wel in zou kunnen slagen. Helmond laat vooralsnog geen haalbare projecten zien.
Ergens in het voorjaar kan besloten worden dat een klein deel van het resterende aantal aansluitingen toch naar Gerwen en Nederwetten gaat. De SRE vertegenwoordigt de gemeente Nuenen in de Kenniswijk organisatie. Dit, omdat Nuenen geen partij is bij Kenniswijk en Helmond en Eindhoven wel.

In Eindhoven zijn ze bezig met het project 5000+ waarbij “meer dan 6000” woningen aangesloten worden, volgens de nuenense aanpak. Zie het
persbericht
Er blijft dan nog ruim voldoende over van die pot van 15000 aansluitsubsidies voor Gerwen en Nederwetten.

Overigens heeft ook Provincie bestuurder Onno Hoes, me persoonlijk verzekerd dat het wel goed zal komen. Dat was toen er bij de provincie gepraat werd over breedband, in dec 2004.

Inbreng gemeente Nuenen
Bij de overeenkomst van Ons Net met Kenniswijk, waarbij Nuenen-dorp aangesloten mocht worden, is door de gemeente Nuenen bedongen dat, als “Ons Net” de financiering van Gerwen en Nederwetten rond kon krijgen, dat de SRE zou bewerkstelligen dat die kerkdorpen dan ook een deeltje van die 15.000 “aansluitingen met subsidie” zouden krijgen.
Het wachten is dus niet op de toestemming van Eindhoven of Helmond, maar op de constatering van Kenniswijk en SRE dat Eindhoven en Helmond niet meer in staat zijn om voor 30 juni 2005 het restant van die
15.000 aansluitingen te realiseren.
Als Ons Net dan wel geld kan vinden om Gerwen en Nederwetten aan te sluiten, dan gaat dat ook gebeuren.
Zo is het afgesproken.

Overigens zijn de beide dorpen niet groter dan een wijk in Nuenen, dat aansluiten zou binnen een maand gebeurd kunnen zijn.

Op de dorpsraad vergadering van Nederwetten, op 21 september, liet Henri Smits van Ons Net weten dat ook de dorpen Nederwetten en Gerwen aangesloten zouden kunnen worden. Toen vertelde hij dat de financiering toen nog niet rond was maar dat er zeker realistische financierings mogelijkheden zijn.

Het bestek en de planning liggen al klaar.
Er zijn echter nog 3 belangrijke zaken te regelen voordat de bouwers ook in Nederwetten en Gerwen aan de slag kunnen.

 1. De inwoners moeten massaal laten zien dat ze zo’n aansluiting ook willen, met het invullen en ondertekenen van de Ons Net inschrijf formulieren..
  Dit is gelukt,
  Nederwetten, meer dan 95%
  Gerwen, meer dan 85%
 2. Het SRE moet besluiten dat een deel van het kenniswijk contingent dat nu ligt te wachten op haalbare projecten in Eindhoven en Helmond, kan worden gebruikt voor Gerwen en Nederwetten.
 3. Ons Net moet nog een financierings vorm bedenken en realiseren om de aansluitingen ook te kunnen realiseren.
  Ook in Nuenen-dorp is er een private financier betrokken.
  Maar als Nuenen-dorp gerealiseerd is, dan is dat geld op, aldus de heer Smits.
  Per aansluiting is in de kerkdorpen ca 1500 EUR extra nodig, bovenop de subsidie.
  Als het niet lukt een nieuwe private financier te vinden, dan kunnen ze altijd nog obligatieleningen uitschrijven, werd er gezegd. De inwoners van Gerwen en Nederwetten lenen dan ieder het benodigde bedrag voor hun aansluiting aan Ons Net.

 

Dat Ons Net al actie had ondernomen om de kerkdorpen aan te sluiten, kwam vooral door de handtekeningen actie van de dorpsraad Nederwetten. Zo’n 95% heeft de actie ondersteund en daar is Ons Net van onder de indruk.

Deze actie is er volgens Ons Net nu vooral op gericht om de subsidie van Kenniswijk te kunnen benutten, daarom moeten de aansluitingen voor 31 december gerealiseerd zijn. (deze datum is dus verlengd naar 30 juni 2005, ook voor Eindhoven en Helmond.)
Verder gaat het nu alleen om de bebouwde kom, omdat aansluitingen buiten de bebouwde kom duurder zijn. dat komt allemaal wel, maar later als er veel betalende Nuenense abonnees zijn, komt er ook geld dat voor aansluitingen in het buitengebied besteed kan worden.

Ook als de Kenniswijk subsidie niet beschikbaar komt voor de kerdorpen, wordt het onzeker wanneer ze worden aangesloten.

Dit alles viel te beluisteren op de Dorpsraadvergadering Nederwetten. Het wordt tijd dat Gerwen daar ook aandacht in gaat stoppen, zo’n dorpsraad.

Op 24 nov wordt het net in Nuenen dorp officieel geopend, met de nodige hoogwaardigheidsbekleders en dus gelegenheid om actie te voeren om Gerwen en Nederwetten ook bij kenniswijk aangesloten te krijgen, mocht dat dan nog niet besloten zijn.

 

 

 

[Overzicht] [Techniek] [In huis] [PC nodig?] [Het geld] [KPN en UPC?] [Organisatie] [Opzeggen] [Kerkdorpen] [Over de auteur] [Andere bronnen]

firefoxveiliger-010202

Stap over op de Firefox Browser

75% van de nuenense PC’s vervuild met Spyware?

Nieuw in de Nuenense politiek: De MEEDENK Partij

Meer informatie
U kunt direct meedoen!