Beter benutten is beter

BOSE Burgers Activering

20 feb 2005

Volgens de BOSE studie moet er iets gedaan worden aan de groeiende verkeerstromen rond Nuenen.

Nuenen ligt als een soort groen “Central Park” tussen Eindhoven en Helmond in.
Daarom horen hier geen extra nieuwe wegen, maar juist versterking van de bestaande wegen. En de bestaande natuur moet juist versterkt worden, je bent
groen of niet!
Geen wegen maar fietspaden.
En
dynamische verkeersbeinvloeding.

BOSE staat voor Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven/Helmond.
BOSE is onderdeel van een complex aan
verkeers en mobiliteits activiteiten

Het regelen van voldoende doorstroming in de regio, is echt een complex probleem, maar niet onoplosbaar.
Onze politici lopen nu het risico te vervallen in de reflex:
“Complex probleem? Alleen een politieke afweging is nog mogelijk.”
Echter, de techniek kan ons hier helpen, waardoor de politici ons geld veel effectiever kunnen besteden en daardoor meer waarde voor de kiezer kunnen creeren.
Beter beutten is beter,
als ook politici daarvoor kiezen.


Daarom ook moet U nu in actie komen en het krachtenspel meer nuenense invloed geven.
Om mee te denken over wat volgens U de beste oplossing is voor de Nuenense regio.

We zoeken vooral meedenkers die helpen goede argumenten te bedenken voor wat we als nuenenaren willen met onze omgeving en de wegen daarin, over 10 tot 20 jaar.

Als U zelf 150 miljoen budget kon besteden aan betere doorstroming en minder files rond Nuenen, Geldrop en Eindhoven, waar zou U dat dan aan uitgeven?
Met uw antwoordt op die vraag willen we de bestuurders tot zinniger oplossingen brengen.

Om te beginnen moeten we beter begrijpen wat ze in het MER rapport eigenlijk hebben opgeschreven.

Het bestuurlijk dilemma:
Den Haag heeft de regio 50 miljoen beloofd als ze snel een oplossing kiezen.
Waarom is er die tijdsdruk?

Heeft de regio geen recht op een echt werkende oplossing voor de komende 30 jaar?
In plaats van een
snelle foute beslissing en bestuurlijke wanprestatie voor de komende 30 jaar.

Beter benutten is beter.
Kost minder en geeft gemeenten daardoor meer speelruimte om zelf de oplossing te implementeren en aan te passen zolang maar voldaan wordt aan de afgesproken doorstromingsverbetering.

Zie voor een actueel overzicht
www.beterboseplan.nl

Helmond scoort een factor 2 verbetering met DVM!

Verder pleidooi voor Dynamische Verkeers Beinvloeding. DVM

Nieuws:
Zuid Nederland hoort tot de 3 meest luchtvervuilde regios van de
wereld.

22 oktober:
Meer over de samenhang tussen de SRE nota’s voor verkeer

Nieuws o.a uit de krant op het OOGN nieuwslog

De bestuurlijke aanpak:
(dreigende ontsporing van een in principe goede aanpak)

  1. Bedenk een aantal alternatieve wegtraces.
  2. Leg die vast in een
    start nota MER
  3. Onderzoek de van te voren vastge- legde oplossingen.
  4. Laat bestuurders een van de van te voren vastgelegde oplossingen kiezen.
  5. Ook als de studie heeft aangetoond dat geen van de van te voren vastgestelde oplossingen echt helpt.
  6. Bouw de niet-werkende oplossing en verspil het overheids geld.

Geniet als gepensioneerd oud-bestuurder van de blijvende verkeersopstoppingen en bedenk, liggend  in de ambulance met een hartaanval in de file, dat de fout al in 2005 is gemaakt, door jezelf.

Kies dus een oplossing die het probleem aanpakt, maak meer ruimte daar waar de files staan

Stuur een email om onze nieuwsbrief te ontvangen en ga je meer betrokken  voelen.

 

[Activering] [Agenda] [Plannen] [Activiteiten] [Keuzes] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA