Beter benutten is beter

Agenda

Zie voor een actuele agenda www.beterboseplan.nl

Bij onze inspraak activiteiten en andere contacten met politici horen we gelukkig steeds meer dat beter benutten ook nodig is en onderdeel moet worden van het BOSE besluit.

 

Procedure voor nieuwe wegen:

De regionale overheid is van plan veel geld uit te geven aan nieuwe wegen of een andere oplossing.
Daarvoor zijn een aantal alternatieve wegtrace’s bedacht.
De wet schrijft voor dat die alternatieven eerst doorgerekend moeten worden en dat er een Meest Milieuvriendelijk Alternatief aangewezen moet worden.
Dit hele gedoe heet een MER studie. De bedoeling van de studie en het rapport is om de impact van de plannen op het milieu te bepalen.

Deze studie is nu af en is publiek gemaakt.
Gemeenten en ook bevolking kan er zijn zienswijze op geven, dat kan tot 31 maart 2005.

Dat zal in een nota van zienswijzen woren samengevat en door de staats-MER-commissie beoordeeld worden.
In juni moet de Regioraad beslissen hoe ze verder willen.

Afhankelijk of besloten wordt wat het volk wil, komen daarna nog andere procedures, waar alerte burgers weer bezwaar kunnen maken om het op te houden, als ze dat willen.
Vaak wordt bij dit soort projecten er van uit gegaan dat de procedure ca 7 jaar duurt voordat met de bouw kan worden begonnen. Dus als er al wegen komen, dan begint dat pas rond 2010. Aanpassingen aan bestaande wegen kan al eerder. Zo is de gemeetne Nuenen nu al bezig met de weg naar Geldrop.
Zo kan er ook al sneller met de werkzaamheden voor een benuttings variant begonnen worden.

Als het MER rapport van commentaar is voorzien, gaat hij in de eerste helft van 2005 door een inspraak procedure. Als hij dan in juni 2005 officieel wordt vastgesteld door het SRE, dan kan de dan gekozen oplossing voor de lange termijn in het RSP worden ingetekend.

Tenminste als deze procedure leidt tot een acceptabele oplossing.

 

20 feb 2005

 

[Activering] [Agenda] [Standpunt] [Plannen] [Activiteiten] [Keuzes] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA