Beter benutten is beter

Keuzes

De BOSE trace studie is bedoeld om de regio, bestuurders en burgers te helpen een goede keuze te maken.

Het probleem is echter dat veel burgers met gezond verstand heel andere trace’s en oplossingen bedenken.
En het andere probleem is dat bij dit soort planologische procedures is voorgeschreven dat er van te voren een aantal mogelijke trace’s wordt vastgesteld en dat het bestuur vervolgens alleen mag kiezen uit deze trace’s. Jammer als de goede oplossing daar dan niet bij zit. Zoals nu blijkt uit de MER studie.

De speling om de weg van het evt gekozen trace op te schuiven is slechts 100 m. Als er toch een ander trace moet komen dan nu vast gelegd in de BOSE startnotitie, dan moet de BOSE studie volgens de wet overnieuw gedaan worden. Dat kan wel sneller dan de 2 tot 3 jaar die ze er nu over gedaan hebben.

Den Haag dreigt echter om de 50 miljoen die zij geboden hebben als bijdrage, alleen komt als de regio snel beslist. Of deze druk verstandig is, is zeer de vraag.

Het is nu al duidelijk dat delen van de benuttingsvariant toch nodig zijn. het SRE is zelfs al begonnen de quick wins al uit te voeren.

Daarom is het beter nu al te beginnen met een benuttingsvariant en door te denken over een BOSE variant die echt helpt. Want de huidige studie levert geen oplossing die echt helpt.

Of we kiezen variant 2 met als aanvullende verbetering dat een deel van het trace in een tunnel onder de Dommel zit. Algemeen wordt echter aangenomen dat dit te duur is, Is dat wel zo? Gewoon meer tijd nemen om er over na te denken!

En ondertussen beginnen met een benuttingsvariant.

Die is goedkoper en geeft daarmee ruimte voor aanvullende maatregels zoals dynamische verkeersbeinvloeding. Daarmee kan er echt aan de files gewerkt worden.
Bovendien biedt de lokale gemeenteraad kansen om ook lokaal te scoren.

20 feb 2005

Er mag alleen gekozen worden uit de al geselecteerde trace varianten of een combinatie daarvan.

Anders moet de MER procedure over.

Dit in het kader van behoorlijk bestuur.

Kiezen voor de benuttings variant, is zuiniger en daardoor blijft er ruimte en geld over  voor het toepassen van dynamische verkeers beinvloeding

Een tunnel zit niet in de BOSE plannen
En is ook niet de oplossing voor het BOSE probleem.

 

[Activering] [Agenda] [Plannen] [Activiteiten] [Keuzes] [Oplossing] [BMF] [Tunnel???] [Helmond!] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA