Beter benutten is beter

Overzicht nota's SRE

Op dit moment lopen er een 5 tal projecten die allemaal met verkeer te maken.

  • Nota Mobiliteit van het rijk, nu in de inspraak procedure
  • Beter Benutten Zuidoost Brabant, BBZOB.
  • Regionaal Verkeer en Vervoer Plan, RVVP, gaat in nov 2004 de inspraak in
  • BOSE, gaat jan 2005 de inspraak in
  • Regionaal Structuur Plan, RSP, inspraak net afgelopen.
    Het bevat ook een plan om een masterplan voor het middengebied te maken

Deze plannen beinvloeden elkaar en zullen ook regelmatig bijgesteld worden. Zo is de MER studie voor BOSE aan het eind van de studie ook aangepast voor de effecten van het RSP.

De rijks Nota Mobiliteit geeft het rijksbeleid voor mobiliteitsmaatregelen. In het nieuws was al te horen dat het rijk de komende 20 jaar 60 miljard wil uitgeven aan wegen, vaarwegen en andere zaken. Helaas hebben ze weinig gereserveerd voor dynamische verkeersbeinvloeding.
In de nota lijkt het rijk, ons land, nog steeds geregeerd te worden door de asfalt- en betonlobby. Die club bedrijven waarvan de NMA er 400 veroordeeld heeft voor criminele prijsafspraken.

Wel wordt er in de rijksnota bepaald dat regio’s, lagere overheden, hun eigen nota mobiliteit moeten maken, als lokale invulling van de lokale en rijksdoelen.
Hiervoor heeft het SRE het RVVP gemaakt. Dat is onze eigen regionale nota mobiliteit.
Voor de rijksnota zie:
http://www.vananaarbeter.nl/NotaMobiliteit/

Leeswijzer
Deze nota is omvangrijk. Om de voor u interessante zaken te vinden kunt u de zoekfunctie gebruiken. En evt de sectie “kort bestek” doorkijken.

 

Regionaal Verkeer en VervoerPlan RVVP
Het opstellen van het  RVVP is een SRE-project met een sectie op de sre website. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke nota nog in november van 2004 in de inpraak procedure gaat.
Op dit moment zijn er 2 interessante documenten, tussenprodukten, die op de sre website zijn te downloaden.

De Kadernota RVVP
en de Nota bouwstenen RVVP

De Kadernota RVVP bevat de beleidskaders van ons regionaal vervoersbeleid.
De
Nota Bouwstenen RVVP is een interessant verhaal met voor allerlei vervoers soorten specifieke voornemens en projecten.
Deze verkeersprojecten zijn nu niet meer dan een ambitiepeiling,  een verlanglijstje of een inventarisatie van ambities. Dit klinkt allemaal heel erg voorzichtig en dat komt waarwschijnlijk omdat in de Samenwerkings Regio Eindhoven, dat “samenwerken” zo moeizaam gaat. Terwijl juist op bij verkeersoplossingen samenwerken zo lonend is.

Status
Beide documenten zijn aan de SRE gemeentes aangeboden voor commentaar, “consultatie”.
In het verdere traject zal de SRE op een of andere manier prioriteiten gaan stellen. Of meer doelen realiseren als ze die onderdeel van een BOSE project maken.
 
Interessant is dat in de Nota Bouwstenen, het BOSE project ingeboekt is voor 125 tot 400 miljoen en dat er verder ook al benuttingsmaatregelen voor 30 miljoen in staan (flyovers?) en 15 miljoen voor een regionaal controle centrum een “verkeersregelkamer”.
Dat zijn de eerste stappen naar een regionaal dynamisch verkeersregelsysteem. Net datgene wat in de BOSE MER studie niet is meegenomen voor de benuttingsvarianten.

Verder is er het project
“Beter Berweikbaar Zuid oost Brabant”.
Hierin werkt de SRE samen met de provincie.

Het project heeft een aparte website.
En heeft tot nu toe een netwerkvisie opgeleverd voor het regionale wegennet.
Al onze regionale wegen “zien als een netwerk”, een netwerkvisie,  heb je nodig bij het invoeren van dynamisch verkeersmanagement, als je de bestaande wegen beter gaat benutten.
De vraag is weer hoe aantoonbaar te maken is hoe de doorstromingsverbetering die uit BBZOB gaat komen, in BOSE is verrekend. Dat is zeer waarschijnlijk niet gebeurd.

Op de website is een “eindrapport” te downloaden van mei 2004, maar volgens de projectleider is het project nog maar net begonnen.
Hoe het verder gaat? Samenwerken! Het moet. Au.

Van de SRE website BBZOB:
Doel van het project is de bereikbaarheid van de regio te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Het middel is ˜benutten”, oftewel bestaande wegen beter gebruiken door de inzet van slimme en goed op elkaar afgestemde (dynamische) verkeersmanagementmaatregelen. Dit sluit het bouwen van nieuwe wegen trouwens niet uit. Maar benutten is veel sneller en goedkoper en kan dus breder worden ingezet.

Een voorwaarde is wel dat de verschillende wegbeheerders nauw samenwerken. In plaats van ˜eigen, lokale, oplossingen” te verzinnen, die de problemen vaak alleen maar verplaatsen, moeten de knelpunten in samenhang worden benaderd alsof er geen beheersgrenzen bestaan. Dat sluit goed aan bij het verkeersproces: ook voor de weggebruiker bestaan er immers geen beheersgrenzen.

Dat samenwerken geldt natuurlijk zowel voor Nuenen als Eindhoven, 2 notoire NIMBY adepten, tot okt 2004 tenminste.
“Beter benutten” is toch zo handig.

Het BOSE project, daar gaat deze website toch vooral over en de SRE heeft er veel documenten over om te downloaden.
Ga terug naar het
begin.
 

Dan is er nog het RSP
Het Regionaal Structuur Plan bepaald globaal hoe het SRE grondgebied gebruikt gaat worden. In het RSP hebben de SRE gemeentes samen afgesproken waar in de regio grote nieuwe woonwijken komen en waar nieuwe bedrijventerreinen. Zo is er in bepaald dat Nuenen in Nuenen-west ook voor Eindhoven gaat bouwen. En bedrijventerrein Eeneind wordt verdriedubbeld voor de regionale behoefte aan bouwgrond voor bedrijven.
Het RSP is een heel grote puzzel geweest omdat elke vierkante meter in de regio al bezet is. Iets nieuws gaat altijd ten koste van iets bestaands, natuur bijvoorbeeld. En allerlei regels verbieden dat dat zomaar kan.

Een heel interessant onderdeel van het RSP is het “Masterplan Middengebied” dat in 2005 opgesteld gaat worden.
Zie de
samenvatting RSP (700kB) Op pag. 21 staat een stukje over het masterplan. In het echte RSP, en document van 100 Mbyte, u ziet het goed, staan her en der nog meer interessante overwegingen over het middengebied.
Bovendien worden er in het RSP grote verkeersbronnen gepland, zoals woonwijken en bedrijventerreinen in Laarbeek

Het RSP was de eerste echte samenwerkings overeenkomst in de regio, sinds de annexatie afketste. De minister stopte het annexatieproces op voorwaarde dat er dan wel echt samengewerkt moest worden. Bij het RSP is dat gelukt.
Nu nog Regionaal Dynamisch Verkeersmanagement.

Weet U hiervoor een pakkende naam?
Eentje waar zowel “doorstroming” als “regionale samenwerking” uit klinkt.
En waar u straks met plezier gebruik van maakt, wat dat dan ook moge betekenen....

 

20 feb 2005

Deze pagina bevat een overzicht van “alle” SRE projecten voor verkeer

 

[Activering] [Agenda] [Plannen] [Benutting] [Asfalt] [Fouten?] [Files] [Overzicht] [Activiteiten] [Keuzes] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA