Beter benutten is beter

Partijen en hun motieven

20 feb 2005

Bij dit proces om meer wegen tussen Eindhoven en Helmond te laten aanleggen hebben verschillende partijen een eigen agenda.
Om anderen dan jezelf motieven toe te dichten, moet je aannames maken en de media goed volgen. Mocht u onjuistheden in het onderstaande ontdekken, laat het dan weten.

Eindhoven

 • Wil wellicht af van extra verkeer door de stad. Bijvoorbeeld Helmonders en Nuenenaren die naar die richting Utrecht of den Bosch willen.
 • Een oostelijke rondweg zou een prachtige stap zijn in het landjepik proces waar ze al tientallen jaren mee bezig zijn.
  Voor ons blijft de Dommel natuurlijk de grens. Nuenen West en straks Nuenen Noordwest, blijft van ons, ook al komen daar vooral eindhovenaren te wonen.
 • Door te willen opwaarderen naar oostelijke randweg, met optie voor snelweg, steunen  ze de Kamer van Koophandel en houden ze de relatie met het bedrijfsleven goed.
 • De eindhovense raad is nog verdeeld, links wil een benuttingsvariant, de rest meer asfalt.

Kamer van Koophandel

 • De lobby van het bedrijfsleven
 • Wil beter benutten + een weg door het dommeldal, tussen A58 /A50 en A67
 • Een weg aanleggen geeft werk en dus omzet voor 150 miljoen, maakt niet uit hoe je dat binnensleept, zolang het maar niet naar de concurrent gaat.
 • Bavaria wil graag een brede weg om de dorpen, dat is eigenlijk al gerealiseerd.
 • Heeft u wel eens gemerkt dat bedrijven zich druk maken om het fileleed van hun medewerkers? Dat gebeurt toch in eigen tijd.
 • Het belangrijkste argument lijkt toch hun idee fixe dat meer asfalt goed is voor “de economie” althans het beeld dat de KvK van de economie heeft.

Nuenen

 • Wil geen nieuwe weg op haar grondgebied. Is voor een “beter benutten”oplossing
 • Heeft nu al aangekondigd dat ze bedenkingen tegen de MER nota gaat indienen tijdens de officieele inspraak.
 • Als er toch een trace oplossing komt, dan liefst boven langs het kanaal en over de lieshoutse weg.
 • De gemeente heeft wel DHV ingehuurd voor hulp bij het BOSE proces.
 • In de commissie vergadering over Bose op 18 okt hebben 3 insprekers de keuze voor een benuttingsvariant bepleit. Dat had wel effect in de woordkeuze van de raadsleden. Maar kwam  (nog) niet in de reactie-brief aan de SRE. Er wordt in deeractie naar het SRE wel gepleit vvoor het beter onderzoeken van de benuttingsvariant.
  Ons advies aan alle raadsleden in de regio: “Beter benuttenis beter

Helmond

 • Het College van B&W wil de MMA trace variant en de weg door Laarbeek.
 • Verder zullen ze wellicht hun eigen aansluiting op de A67 regelen
 • Merk op dat er in de meest milieuvriendelijke variant geen enkele weg of aanpassing rond Helmond is te zien.
 • Bij de behandeling van de nota in de raadscommissie leken ze er zich ook niet zo druk over te maken
 • Heeft besloten de verkeersproblemen IN Helmond op te lossen met DVM, daarbij bleem ui teen studie dat d ereistijd met DVM halveren, dus 50% afname ipv de 10% die de SRE voor de BOSE studie uit de duim gezogen heeft

Geldrop

 • Wil geen oostelijk weg langs het dorp, maar in plaats daarvan ghet verkeer door het westelijke deel van het dorp laten gaan.

Son en Breugel

 • Wil het verkeer om de kernen heen ipv er door. De Planeten laan, aan de noordrand van Breugel is geen goede aanvoerroute naar de A50.
 • Ze pleiten in de politiek voor het aanleggen van een echte, robuuste snelweg, ergens bij het kanaal.
 • Opmerkelijk is dat die BOSE variant, als gewone weg er al lang ligt. Van Lieshout uit kun je zonder stoplichten naar de A50 rijden, over de Sonse weg, de Planetenlaan bij Breugel, en langs de wijk de Gentiaan.
  Laarbeek heeft eigenlijk gelijk, zij zijn klaar met BOSE, voorlopig. In het RSP is nog behoorlijk wat groei in Laarbeek voorzien.
 • Son en Breugel wil een snelweg door de gemeente en heeft haar bestemmingsplan al aangepast.

Laarbeek

 • Wil geen weg en heeft dus geen vervoersbehoefte.
 • Laarbekers gaan kennelijk al op de fiets, ook als ze niet bij Bavaria werken.
  Op zich wel verstandig, en een goed voorbeeld, dat fietsen.
 • Zie ook onder Son en Breugel.

SRE

 • Opdrachtgever en procesbewaker in het BOSE project
 • Doet wat de gemeenten willen.
 • In het SRE wordt de dienst uitgemaakt door POHO’s, POrtefeuille HOuders. Dat zijn wethouders en burgemeesters van de betrokken gemeenten die een portefeuille zoals BOSE onder hun hoede hebben.
 • Uiteindelijk neemt het dagelijks bestuur een besluit over de uit te voeren BOSE oplossing. Burgemeester Sakkers is voorzitter en Jacobs waarnemend voorzitter, dat schetst de krachtverhoudingen van deze 2 gemeenten in het SRE.
 • Er is ook nog de regioraad met 49 vertegenwoordigers uit de SRE gemeenten, hun rol is vooral het verwoorden van de gemeentelijke standpunten. Er zitten 14 eindhovenaren in, 5 helmonders en 2 nuenenaren, wethouder Verhallen en raadslid van der Meer.
  In de nuenense commissie- en raadsvergaderingen is er (tot nu toe) nooit veel interesse in het SRE gebeuren, geweest.
  Het zou best kunnen dat dat in de niet bij BOSE betrokken gemeentes niet anders is. In Veldhoven, bijvoorbeeld, stond BOSE niet op de agenda in oktober en november 2004.

 

Als laatste de belangrijkste partij in dit geheel

Uzelf, burger met gezond verstand

Wat is uw gewenste uitkomst in dit proces?
Hier zou nog veel reclame praat kunnen volgen, het gaat er echter om dat U zelf een oordeel vormt over hoe u zelf vindt dat onze regio er in de toekomst uit moet komen te zien, hoe leven en verplaatsen zich volgens u het beste zou moeten ontwikkelen. Waarin geinvesteerd zou moeten worden. Als u die ideeen en zelfs visie zou willen delen, email en forum staan tot uw beschikking.
Onze bestuurders nemen uiteindelijk de beslissing, maar zij hebben het druk met vele andere zaken uit bestuur en politiek, zoals de begroting bijvoorbeeld. Wellicht is uw mening op meer kennis van zaken gebaseerd dan die van politici.

 

[Activering] [Agenda] [Plannen] [Activiteiten] [Keuzes] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Regioraad] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA