Beter benutten is beter

Plannen

20 feb 2005

De voorgestelde mogelijke oplossingen zijn in 2 groepen te verdelen

  • Nieuwe wegen aanleggen, de 5 BOSE trace-varianten
  • Geen nieuwe wegen maar de capaciteit van de huidige wegen vergroten, vooal met slimme techniek

Beide hoofdalternatieven worden in de submenus, links, verder uitgelegd.

De oplossingen waarbij nieuwe wegen worden aangelegd kosten ca 150 miljoen
De oplossingen waarbij gesleuteld wordt aan de bestaande wegen kost 20 tot 40 miljoen, denken ze nu. Maar door extra geld in slimme technieken te stoppen worden de benuttings varianten veel beter. Dat is helaas niet in de BOSE studie onderzocht.

Het rijk heeft 50 miljoen ter beschikking gesteld, dus nieuwe wegen moet de regio zelf betalen, dat is ook wel logisch, want het gaat eigenlijk alleen om ontsluitingswegen, geen doorgaande wegen.

Daarom is het opmerkelijk dat er onlangs een extra doel voor BOSE is bijgeformuleerd: BOSE moet ook een bijdrage leveren aan de ruit om Eindhoven, als reserve voor de Poot van Metz. Dus verkeer van de A2, Utrecht naar Maastricht moet over de nieuwe BOSE weg kunnen als de Poot van Metz toch verstopt blijkt.
Deze uitbreiding van de BOSE doelstelling zou er om verschillende reden bijgekomen kunnen zijn:

  • De verbreding van de Poot van Metz is niet voldoende.
  • Eindhoven wil een oostelijke randweg als een nieuwe markering van zijn grens, om daarmee toch een stuk uit te breiden op Nuenens grondgebied
  • Het SRE wil extra geld bij het rijk losweken door de BOSE weg snelwegstatus te geven, als hij bijdraagt om de A2 te ontlasten is de minister wellicht bereidt mee te betalen, we kunnen dan ookecht snelweg overlast verwachten.

In de BOSE MER studie is deze doelstelling niet meegenomen.

De feitelijke plannen zijn te vinden op de SRE website, helaas staat het meest milieuvriendelijk alternatief er nog niet bij.
Wel kunt u er alle relevante documenten vinden, behalve de geheime en dubbele agenda’s.

http://www.sre.nl/bose/kaartje.html de 5 oorspronkelijke alternatieven

http://www.sre.nl/bose/ is de hoofdsite over BOSE, u moet wel zelf uw weg zoeken in het menu aan de linkerkant.

De relevante documenten staan op de SRE website, deze link gaat meteen naar de betreffende pagina.
http://www.ibuto.nl/cms/frontend?action=getDocA&docId=1952

 

 

 

[Activering] [Agenda] [Plannen] [Benutting] [Asfalt] [Fouten?] [Files] [Overzicht] [Activiteiten] [Keuzes] [Groen] [Nuenen] [Partijen] [Forum] [Bronnen] [Contact]

Google
WWW BoseBA