Ga naar het Forum voor uw directe bijdrage en mening.

Deze site vindt voorlopig onderdak bij:

www.guldenlijn.nl

Een methode voor het mooi plaatsen van rijen wind- molens in
ons landschap.
(Ook in Nuenen)

Henk Daalder


bezoekers

 

Dorpsraad Gerwen

In Gerwen kan ook een Dorpsraad komen.

Na het succes in Nederwetten moet het ook bij ons in Gerwen kunnen lukken.

Onderwerpen die de moeite waard zijn om ons als dorp voor in te zetten zijn o.m.:

  • Combiproject
  • RSP, Regionaal Structuur Plan, zit dat goed voor Gerwen?, bijv vwb woningbouw?
  • Invloed op BOSE wegen, waar willen wij/U die eigenlijk?
  • Kwaliteit fietspaden o.a. richting Nuenen (of het gebrek daaraan)
  • Onderhoud openbaar groen (of de verwaarlozing daarvan)
  • Gerwen krijgt ook breedband met de voordelen zoals elders in Nuenen
  • Wijkaankleding
  • Vervangen verkeersdrempels door gebruikersvriendelijke en echt effectieve maatregels, die bewerkstelligen wat wij zelf willen
  • Afmaken reconstructie Gerwense weg
  • Uw onderwerp: laat het weten dat zet ik het hierbij.

Als Dorpsraad stellen we natuurlijk zelf de prioriteiten vast.

Deze site en het initiatief is gestart door Henk Daalder, in 2004

Op 31 oktober 2007, zijn er verkiezingen!

Op het forum vindt u actuele informatie

 

Deze website is nog van 2004

Echter, er is een gloednieuw Gerwens Dorpsraad Forum

 

[Dorpsraad Gerwen] [Invloed identiteit] [Onderwerpen]