Ga naar het Forum voor uw directe bijdrage en mening.

Deze site vindt voorlopig onderdak bij:

www.guldenlijn.nl

Een methode voor het mooi plaatsen van rijen wind- molens in
ons landschap.
(Ook in Nuenen)

Henk Daalder


bezoekers

 

Invloed uitoefenen en identiteit

Een dorpsraad gaat vooral over invloed op alle zaken die het dorp betreffen
Of het nu om de gemeente of een andere organisatie gaat die iets of juist niets met of in Gerwen wil.

Natuurlijk heeft u al invloed via vereniging, stichting, politieke partij of via uw netwerk. Of u heeft zulke inspirerende ideeŽn, dat men daar niet om heen kan.
De dorpsraad is echter een extra mogelijkheid die soms beter en soms alleen maar aanvullend is om invloed uit te oefenen.

Dorps Identiteit
Daarnaast is de dorpsraad een plaats van overleg binnen het dorp waar gerwenaren hun mening kwijt kunnen en waar de dorpsraad als raad een gerwense mening kan vormen. en dus waar de andere gerwenaren dat mede kunnen bepalen.
Dat proces is dan ook weer goed voor de identiteit van Gerwen.
 

 

[Dorpsraad Gerwen] [Invloed identiteit] [Onderwerpen]