Ga naar het Forum voor uw directe bijdrage en mening.

Deze site vindt voorlopig onderdak bij:

www.guldenlijn.nl

Een methode voor het mooi plaatsen van rijen wind- molens in
ons landschap.
(Ook in Nuenen)

Henk Daalder


bezoekers

 

Onderwerpen

Op deze pagina komt een lijst met onderwerpen die de aandacht van de dorpsraad heeft. Of eigenlijk verdient, want die dorpsraad moet er eerst komen.

 

  • RSP, Regionaal Structuurplan ter inzage, verplicht vakantie werk!
  • Combiproject
  • Toekomstvisie Nuenen 2015 in Gerwens perspectief, betekent: er vroeg bij zijn als er nog iets te regelen valt of iets op zijn minst op de agenda te krijgen.
  • impact BOSE op Gerwen, wat is ons standpunt?
  • Kwaliteit fietspaden o.a. richting Nuenen (of het gebrek daaraan)
  • Gerwen krijgt ook breedband met de voordelen zoals elders in Nuenen, Uw Handtekening is nodig
  • Onderhoud openbaar groen (of de verwaarlozing daarvan)
  • Wijkaankleding
  • Vervangen verkeersdrempels door gebruikersvriendelijke en echt effectieve maatregels, die bewerkstelligen wat wij zelf willen Belonende verkeersdrempels, wat zijn dat?
  • Afmaken reconstructie Gerwense weg

Staat uw onderwerp hier nog niet bij?
Heeft u een idee dat eigenlijk opgepakt zou moeten worden?

Laat het weten en ik zet het hierbij.

 

[Dorpsraad Gerwen] [Invloed identiteit] [Onderwerpen] [Verkeersdrempels] [RSP]