Ga naar het Forum voor uw directe bijdrage en mening.

Deze site vindt voorlopig onderdak bij:

www.guldenlijn.nl

Een methode voor het mooi plaatsen van rijen wind- molens in
ons landschap.
(Ook in Nuenen)

Henk Daalder


bezoekers

 

RSP, Regionaal Structuur Plan

Het RSP is ter inzage gelegd, net in de vakantie periode.
Dit is verdacht bestuurders gedrag.

Kijk op www.sre.nl/rsp en
kies daar in het linker menu “
“Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven”
Dan krijgt u een soort inhoudsopgave te zien.

Op de website staat niet het complete RSP, u kunt wel een gratis CDROM aanvragen.

Met name kaarten, die bij het RSP horen, zijn heel klein weergegeven, daardoor is het eigenlijk niet goed te beoordelen.
Weliswaar geven ze aan dat de kaarten indicatief zijn en dat ze daardoor niet nauwkeurig hoeven zijn, maar ....

Nieuwe bestemingsplannen gaan wel getoetst worden aan het RSP

Als u naar de kaarten kijkt, let er dan eens op dat de gemeente Nuenen gewoon in de stadsregio ligt, we zijn dan wel niet geannexeerd, maar zo vallen we wel onder het eindhovense stadsregime.
Merk op dat op sommige kaarten de stadsregiogrens dwars door de gemeente gaat, Gerwen ligt soms juist net buiten de stad, Nuenen er binnen.

De vraag voor Nuenen en Gerwen:

De BOSE wegen zijn nadrukkelijk niet opgenomen, want daar is het BOSE proces voor. Dat komt er dus nog aan.
Toch was het opmerkelijk dat toen het RSP ter inzage werd gelegd, de gemeente Nuenen het nodig vond te verklaren dat ze tegen nieuwe wegen door natuurgebieden in Nuenen blijven.
Waarom maakten ze deze opmerking?
>>Is aan de RSP-plannen te zien waar de ruimte voor wegen open gehouden wordt, in Nuenen? Waarschijnlijk wel, als je voldoende geinformeerd bent.

In het RSP schittert Nuenen ook door afwezigheid.
Let eens op de groslijst projecten, de meeste projecten spelen zich in Eindhoven af, die hebben goed voor zichzelf gezorgd.

Het enigste wat ik zo over Nuenen kon vinden was dat Nuenense bedrijven niet op het nieuwe regionale Eeneindse bedrijven terrein mogen maar een plaatsje op de bestaande lokaties moeten zoeken.
Geef uw waarnemeningen door op het
forum dan hoeven anderen niet uit te vinden wat u al heeft gevonden.

Zienswijzen / bezwaren moeten voor 16 julie aangekondigd worden.
Van de site:
Een ieder kan in de periode van 20 juli tot en met 16 augustus 2004 zijn of haar zienswijze op het RSP schriftelijk kenbaar maken bij het SRE, ter attentie van het Dagelijks Bestuur, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven.
Van belang is, dat de zienswijze binnen de gestelde termijn tenminste summier gemotiveerd duidelijk maakt op welke punten de indiener bezwaar heeft en wat de aard van het bezwaar is. De zienswijze kan wel later, maar uiterlijk vóór 27 september 2004, worden toegelicht en verder worden onderbouwd.

Op 27 september is er een hoorzitting.

Als u de samenvatting als PDF wilt lezen, maar het op de SRE site niet kunt vinden, download het hier

 

[Dorpsraad Gerwen] [Invloed identiteit] [Onderwerpen] [Verkeersdrempels] [RSP]