Start OSS
Nuenen

 

Kennis economie

Werklozen zijn de grootste en belangrijkste kennisbron.

Vergeet de grote bedrijven, denk klein, snel en flexibel.
Kennis is op zichzelf een traag iets, maar in de kenniseconomie heeft het zijn grootste nut als het op tijd, in de juiste kwaliteit, in de juiste persoon beschikbaar is.
Aangezien de kenniseconomie nogal
dynamisch is, geldt dat ook ineens voor kennis en de behoefte eraan.

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen er beter op inspelen dan grote organisatorische entiteiten.

De vraag is wel of MKB bedrijven voldoende middelen hebben om effectief te opereren in de kennis- economie. En als de middelen er zijn, of ze het ook
doen.
Hoe doet u dat, innoveren?

Aanbod
In dit initiatief gaan
werkloze ICT’ers gratis aan de slag als vrijwilliger, bij uw bedrijf.
De tegenprestatie is een
gratis werkplek op die plaats in uw bedrijf waar de extra kennis nodig en nuttig is of kan worden.

Dit aanbod geldt vooral voor ICT werk. Uw innovatie op andere gebieden willen we u graag ondersteunen.

Gevraagd:

  • Sponsors die werkplekken willen leveren.
  • Breed geinteresseerde werkloze ICT’ers die hun kennis willen inzetten voor een echte klus, bijvoorbeeld het implementeren en aanpassen van Open Source oplossingen


Heeft u nog wat plek over?
Doe er iets nuttigs mee!

Als sponsor en werkplek leverancier helpen we u als eerste af van dure, vervangbare Microsoft spullen en vervangen die door gratis OSS oplossingen, als u die acceptabel vindt.
Daarna leiden we enkele van uw eigen mensen op om de nieuwe software situatie te monitoren.
Zij kunnen daarna adequate hulp vinden als dat nodig mocht zijn. Bij ons of elders.


Volgens mij zijn dit soort acties, het soort zaken die tellen in onze regionale kenniseconomie.

Henk Daalder  

Aanmelden: henk.daalder@guldenlijn.nl

Werklozen zijn al losgeweekt uit de bestaande kaders.
Ze zijn
flexibel en denken in nieuwe oplossingen.
Hebben
kennis van zaken.
Als vrijwilliger werken ze
gratis.

Het nationale innovatie platvorm, wordt niets, dat weten we al allemaal.

Dat komt omdat daarin alleen de grote bedrijven zitten, en die zitten daar niet voor de innovatie, maar om hun invloed op het verdelen van het bijbehorende geld.
Bovendien, grote bedrijven zijn tegen- woordig vooral met offshoring bezig.
En omdat de arbeidsintensieve taken al lang uit ons land weg zijn, gaat het bij die offshoring dus ook om kennisintensief werk, dat verdwijnt.

[Start OSS] [Sponsors] [Locatie] [Missie] [Geldbronnen] [Aanmelden] [OSS?] [Kennis?] [Vrijwilligerswerk]