bekijk de andere meedenkers

 

De MEEDENK Partij

De Meedenk Partij is een gemeenteraadspartij in oprichting. Nu even alleen in Nuenen

Het doel is om burgers Ŕcht te betrekken bij de politieke besluitvorming en gemeente- politiek en de gemeenteraadsverkiezingen.

De basisfilosofie van de Meedenk Partij is invloed te krijgen door wat invloed aan de burger te geven.

Die weggegeven invloed wekt de aandacht van ge´nteresseerde burgers en stimuleert ze om mee te denken over de te maken politieke keuzes.
Invloed is het enige waar het in de politiek om gaat, en invloed is ook het enige wat een partij kan weggeven, toch?
Of weet u nog iets anders?


Door het organiseren van
meedenk activiteiten wil de Meedenk Partij het goede voorbeeld geven aan de gevestigde partijen.
En daarmee het potentieel van 10 miljoen nederlanders met gezond verstand mobiliseren.
Er zal een gemeente overstijgende organisatie komen, met fracties in gemeenteraden.
Er zijn namelijk nog al wat onderwerpen die gemeente overstijgend zijn, zoals vele SRE keuzes, of bijvoorbeeld mogelijkheden voor gemeentes om samen te werken, zoals bij gezamelijk inkopen, waar veel geld is te besparen en kwaliteit te winnen.

Als actievoerder en inspreker verbaasde ik me er aanvankelijk over hoe slecht politici soms ge´nformeerd zijn.

Ik geloof best dat politici met de goede intentie bezig zijn, maar er zijn gewoon te veel onderwerpen en dikke rapporten om goed geinformeerd over te beslissen.

Meer mensen van buiten de politiek moeten gaan meedenken om domme keuzes te voorkomen.

Doet u mee?

Henk Daalder

[De MEEDENK Partij] [Fractielid?] [Stand van Zaken] [Invloed] [Transparantie] [Voorbeelden] [Dualisme]