Mooi weer werk is ondergebracht bij
www.guldenlijn.nl

methode om windenergie mooi in het landschap te ontwerpen.
Met zichtbare windmolens wer- ken aan gedrags- verandering tav het klimaat

 

Mooi Weer Werk

De grootste
innovatie netwerk organisate
van Nederland.
Dat moet MooiWeerWerk worden

De ca 200.000 hoger opgeleide werklozen zitten nu onbenut thuis, nutteloos voor de economie.
Ze/We kunnen ook als vrijwilliger de innovatie bij het MKB gaan aanzwengelen. Dan helpen we niet alleen het MKB bedrijf, onze klant, maar vooral onszelf door van elkaar te leren bij deze 'training on the job'.
Doordat het puur vrijwilligerswerk is, met de bijbehorende keuzevrijheid, stimuleert dat ondernemend denken, bij zowel de werkzoekende als het MKB bedrijf.

Hierdoor kan het aandeel ouderen dat werkt, gaan toenemen en daardoor zal de  verdien-capaciteit van de BV Nederland verbeteren.

Het belangrijkste wat er nu in de maatschappij moet gebeuren is opleiden, opleiden, opleiden.
En straks ook overigens.
Dit geldt niet alleen voor de gebruikelijke groepen jongeren, maar voor alle potentiele deelnemers van de actieve beroeps- bevolking. Mensen moeten weer hun talenten gaan ontwikkelen.

Overal waar stilstand is, moet weer ontwikkeld gaan worden.
Druk, druk, druk, zonder persoonlijke groei, is fout. Ook als u “manager” bent.

Werklozen hebben veel minder kans op een opleiding. Daarom moeten ze eigenlijk allemaal meedoen met Mooiweerwerk
Dan kunnen ze de gewenste opleiding onderling regelen in het netwerk.
Per regio kan een netwerk onstaan van bijvoorbeeld 1000 mensen die toegang hebben tot elkaars kennis en die bereid zijn elkaar te helpen.
Ook als de leden weer een betaalde klus hebben, kunnen ze er gebruik van maken, als aanbieder van leuke klussen.

Voor het MKB ontstaat zo een grote, nieuwe en aanvullende innovatie hulp organisatie Waar de R&D kosten laag zijn en waardoor ze worden uitgedaagd hun gedroomde innovatie te realiseren.
En dat te vertalen in droomklussen.
WW’ers zijn de meest flexibele medewer- kers en adviseurs.
Maar maken wel zelfstandig keuzes.

Innovatie hoogleraar Nooteboom uit Tilburg heeft het in dit verband over de
“cognitieve afstand”
Een buitenstaander heeft een frisse kijk op uw bedrijf en de ontwikkelmogelijkheden.
Of u hem nu net heeft aangenomen of een klus heeft gegeven, zijn of haar manier van kijken is nieuw.

Als u daar de tijd en aandacht voor over hebt, is dat goed voor uw bedrijf.

Dit idee haalde de 4de plaats in een wedstrijd van Zibb.nl.
www.metzibbkomjeverder.nl

Gezocht in de regio Eindhoven:

WW’ers die samen iets willen ondernemen.

Eerste doel:

  • Elkaar leren kennen
  • Wat kunnen we van elkaar leren?
  • PR voor klanten in het MKB

Tweede doel:

Win-Win match vinden tussen MKB bedrijf en de aanwezige kennis.
Dan “training on the job” met een boeiende vrijwilligersklus

Eerste stap:
email
Henk Daalder

Volgende stap:
De eerstvolgende losse eindjes aanpakken.
Als vrijwilliger, die alles kan wat hij wil.

Waar zijn de ondernemers die wel investeren in innovatie en mensen?
Wat weten zij dat andere bedrijven niet weten?

De Firefox browser, is behalve innovatief ook veiliger dan....Firefox is veiliger en laat anderen ook innoveren, als u hem gaat gebruiken

[Kennis economie] [Mooi weer werk] [Innovatie handjes] [Vacatures] [Uw type MKB?] [Intervisie] [K- Innovatie] [Kriebel] [Onderzoek] [Scholing helpt!] [Anderen] [Wild idee nodig?]