Mooi weer werk is ondergebracht bij
www.guldenlijn.nl

methode om windenergie mooi in het landschap te ontwerpen.
Met zichtbare windmolens wer- ken aan gedrags- verandering tav het klimaat

 

Kennis economie en  Innovatie

Voor de kennis economie of innovatie zijn er een aantal mechanismen te onderkennen.
Hieronder ziet u verschillende situaties waarin goedkope en toch effectieve opleidings en innovatie mogelijkheden zijn aangegeven.
U moet er nog wel steeds zelf voor in actie komen...

WW’ers kunnen samen een project doen, als vrijwilliger

WW'ers in opleiding moeten natuurlijk contact onderhouden met een opleidings instelling, die kan een coach leveren, en de groep WW'ers die een project doet, legt de link tussen het onderwijs en andere kennisinstellingenen het bedrijf waarvoor ze het project doen.

Uitteraard kan de onderwijs instelling ook cursussen geven die puur geent zijn op de behoefte van het bedrijf waar het project voor wordt uitgevoerd. De vaste medewerkers van het bedrijf die daaraan meedoen vormen meteen de veranker punten van de nieuwe kennis die ook uit het project komt

Van subsidies naar Venture Capital
Het zou best kunnen dat Venture Capital veel beter werkt dan subsidies. Dat is te zien (geweest) in Silicon Valley.

In dit voorbeeld van de verplichte scholing voor WW'ers, zou een scholingsproject door een bedrijf geheel gefinancierd kunnen worden. Een groep WW'ers neemt de uitdaging aan van het bedrijf en dat betaalt de investering en neemt het risico.

Meer ondernemerschap
Dat in bijv de VS ca 10 keer meer ondernemers beginnen, procentueel gemeten, dan in Nederland, heeft natuurlijk met onze cultuur te maken en de harheid van de samenleving in de VS. Door echter groepen WW'ers ook ondernemersvaardigheden aan te leren, zullen meer van hen de de voordelen van eigen ondernemerschap inzien en zullen er meer startups opstaan. Ze zullen zelfs al klanten hebben, zie boven.

Innoveren in netwerken
Ook de netwerkgedachte kan er mee worden toegepast. Innoveren gaat steeds vaker in netwerken. Netwerken van bedrijven die bij elkaar in de buurt zitten, in een Valley of brainport of als WW'ers op jacht naar de verplichte studiepunten en betaalde baan die bij verschillende bedrijven klussen doet.
Sommige bedrijven doen het al, WW’ers kunnen hier een rol in spelen voor bedrijven die wel willen maar even geen tijd hebben en nog onvoldoende priotiteit geven aan innovatie. De vrijwilliger/WW’er kan de tijd nemen om de het probleem uit te zoeken, wel vooral op de aspecten die hij zelf interessant vind. Maar bedrijven moeten dan maar wat meer over hebben voor hun toekomst.

Peer groups
Bedrijven, ondernemers en WW'ers in verplichte opleiding gaan in netwerken en in eigen peergroups werken, nog zo'n aanbeveling.

Groepen WW'ers kunnen samen projecten doen voor een bedrijf, of als startup aan de slag gaan na een geslaagd project.

Die WW'ers die dit soort projecten doen, kunnen heel goed ook acteren als opleider op reguliere HBO's. Ze brengen de praktijk heel dichtbij voor de reguliere studenten. Bovendien verdienen ze zichzelf terug.

Uitstroom uit de WW

WW'ers die zich geexploiteerd gaan voelen als goedkope arbeidskracht, zullen een betaalde baan zoeken en die zullen ze vinden als ze hun geld waard zijn en zich ergens in de kijker gewerkt hebben.

Mocht het bedrijf waar ze een project voor gedaan hebben, liever verder genieten van goedkope arbeidskrachten, dan kan dat alleen met andere mensen of als er verder geleerd kan worden voor meer studiepunten met dezelfde mensen.
De output zal altijd zijn dat er verder geleerd wordt, tot de WW'er het te gek gaat vinden en een baan neemt of krijgt van het bedrijf die wat gaat zien in de innovatie die over de rand van zijn organisatie gebeurt.

Natuurlijk zal er altijd uitvlucht- en misbruik gedrag zijn, maar een innovatie hartekreet is: "Just Do It".

 

Kijkt u hoe de ad- vertenties passen bij de inhoud van de pagina.
Als je er op klikt: tot ziens op MooiWeerWerk!

[Kennis economie] [Mooi weer werk] [Innovatie handjes] [Vacatures] [Uw type MKB?] [Intervisie] [K- Innovatie] [Kriebel] [Onderzoek] [Scholing helpt!] [Anderen] [Wild idee nodig?]