Mooi weer werk is ondergebracht bij
www.guldenlijn.nl

methode om windenergie mooi in het landschap te ontwerpen.
Met zichtbare windmolens wer- ken aan gedrags- verandering tav het klimaat

 

Wild idee nodig?

De nobelprijs winnaars 2004, voor scheikunde,  kregen het idee dat aan de basis lag van hun prijs, tijdens een sabbatical.

Ze waren dus even in rust, los van alles. En dat stimuleerde ze kennelijk.

Hetzelfde effect heeft u als ondernemer die net een nieuwe medewerker heeft binnengehaald. De nieuweling heeft een frisse kijk op uw zaak. En het hangt er maar van af hoe stevig u zelf in uw schoenen staat of uw bedrijf iets gaat doen met die nieuwe frisse kijk op de zaak.
Los van de vraag of u er iets mee doet, het zou jammer zijn als de nieuweling helemaal ondersneeuwt en zijn frisse kijk er helemaal niet uit komt.

Innovatie hoogleeraar Nooteboom uit Tilburg noemt die frisse kijk “Cognitieve afstand”.

Heeft u een wild idee nodig en niet de luxe van een nieuwe medewerker?

Neem contact met ons op! email Henk Daalder.
Hiermee haalt u veel meer hersens in huis dan bij een betaald, extern bureau.

Bedenk hierbij dat de kwaliteit van ons idee voor uw vraag of probleem, sterk afhangt van uw bereidheid tot investeren in die oplossing.

Hoe beter geinformeerd de oplossers zijn, hoe effectiever en beter passend het voorstel zal worden.
Gaat u te ver met informeren of kaders stellen voor de oplossing, dan wordt de oplossing minder.
Het beste is om met behoorlijk wat informatie te beginnen en de kaders ruim te laten. Als dat onvoldoende oplevert, moet er evt. wat gesleuteld worden.
 

Begin voorzichtig, vraag een oplossing van sabbatical kwaliteit.
Van mensen met WW-sabbatical

Hoeveel zou dat kosten, zo’n nieuw wild idee?
Hoeveel kan het u opleveren?

Vraag!

 

Kijkt u hoe de ad- vertenties passen bij de inhoud van de pagina.
Als je er op klikt: tot ziens op MooiWeerWerk!

[Kennis economie] [Mooi weer werk] [Innovatie handjes] [Vacatures] [Uw type MKB?] [Intervisie] [K- Innovatie] [Kriebel] [Onderzoek] [Scholing helpt!] [Anderen] [Wild idee nodig?]