Broeikas effect

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

Het broeikas effect zorgt er voor dat ons klimaat opwarmt.

De laatste paar honderd jaar hebben we onevenredig veel CO2 in de atmosfeer losgelaten, door de verbranding van steenkool, olie en gas. De fossiele brandstoffen. Olie een gas beginnen nu op te raken. Maar de aarde heeft er miljoenen jaren over gedaan om die olie en gas te vormen. Door dat grote verschil, in 200 jaar verbranden wat in miljoenen jaren is verzameld, ontstaat het probleem.

Op het eerste gezicht lijkt het een overzichtelijk probleem, meer CO2 lijdt tot iets hogere temperaturen.

Dus stel, we gaan minder CO2 produceren, dan wordt alles weer normaal? Helaas is het niet zo simpel, er zijn minstens 2 problemen

Probleem 1: Hoog risico op onomkeerbare veranderingen

De klimaatmodellen voorspellen vervelende veranderingen als de CO2 concentratie nog verder stijgt. Als we met dit tempo doorgaan, wordt rond 2050 een point of no return gepasseerd. dan is het zo warm geworden en zo veel ijs in groenland gesmolten dat bijv de golfstroom verder afneemt, zal dan bij ons en fins klimaat veroorzaken. Misschien vriest dan de haven van Rotterdam en Antwerpen dicht. (wat heel goed zou zijn voor de luchtkwaliteit)

Een andere onomkeerbare verandering is als grote permafrost gebieden in Siberie ontdooien en de biomassa, (veen?) gaat verrotten en extra veel methaan en CO2 gaat produceren. Daardoor komt er dus nog een keer extra CO2 bij de grote hoeveelheid die wij zelf al veroorzaken.

De klimaatmodellen voorspellen ook, dat de kans op deze onomkeerbare veranderingen kleiner wordt, maar niet afwezig is, als we de temperatuurstijging onder de 2 graden celcius kunnen houden. Gezien de moeite die het blijkt te kosten om om te schakelen naar duurzame brandstoffen en zuiniger processen en consumenten apparaten en auto's, is deze omschakeling een zeer urgent probleem. Veel urgenter dan het verhogen van de dijken.

Probleem 2: Het te veel CO2 blijft nog honderden jaren doorwerken

De klimaatmodellen voorspellen ook dat die extra CO2 een temperatuurverhoging geeft, die blijft, ook al zouden we nu stoppen met CO2 produceren, dan gaat de temperatuurstijging nog honderden jaren door. Nu de CO2 uitstoot sterk reduceren, laat die uiteindelijke temperatuurstijging lager uit komen.

Dat naijl effect zou ons dus zeer voorzichtig moeten maken.....

De urgentie van omschakeling naar CO2 arme energie bronnen

Met de kyoto overeenkomst is al wereldwijd afgesproken de CO2 uitstoot met 5 tot 10% te reduceren. Dat is echter nog niet gelukt, en alleen met veel administratief kunst en vliegwerk zal het ons land lukken om de Kyoto doelstelling te halen.

Echter de Kyoto norm (5 tot 10% reductie) is slechts een vingeroefening, en die doelstelling halen gaat al heel moeizaam. Wereldwijd zal hij niet gehaald worden, behalve als er we een andere aanpak kiezen.

Het doel voor 2050 zal een reductie van 80% zijn. Slechts 20% van de CO2 uitstoot van 1990. Dat is zo lastig dat we alle zeilen moeten bijzetten om dat te benaderen.

  • Zuiniger met fossiele energie
  • Massale omschakeling naar duurzame energie
  • En dat met hoge urgentie: de komende 10 jaar de Kyoto doelen halen (-5 tot -10%) en dan snel verder naar bijv -20 tot -50% in 2020.

Afremmen broeikas effect kan wel degelijk

Windenergie, veel windmolens op het land en op zee, is de goedkoopste oplossing zonder andere maatregelen die de maatschappij en economie sterk ontwrichten. Daarmee doenwe wat we kunnen om de elektriciteits voorziening klimaatbestendig te maken. En doen we wat dat betreft wat we kunnen om ongewenste veranderingen te voorkomen.

Ook de auto zal zonder fossiele brandstoffen moeten gaan werken. Elektriciteit is daarbij het simpelst, voorlopig. Maar ook algen kweken lijkt een begaanbare weg. Alleen vergt dat nog wat onwikkelwerk. Er is dus best hoop, maar daarvoor moeten we wel duurzame energie gaan gebruiken

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen