Diesdonk

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Diesdonk, tussen Asten/Someren en Helmond, moet een waterbergingsgebied worden. En daardoor is het zeer geschikt als windpark locatie.
De initiatiefgroep Windpark Diesdonk stelt dan ook voor dat de gemeentes Someren, Asten en Helmond, en het Waterschap meewerken aan het in de MER studie opnemen van de impact van bijvoorbeeld deze 5 windmolens.

Alternatieven voor dit gebied zullen volgen.

Het is de bedoeling parallel aan de MER studie voor de waterberging van het waterschap, het draagvlak in de gemeentes op te bouwen, zodat uiteindelijk een cooperatie van inwoners van de regio, dit park gaat exploiteren. Zie ook de zienswijze voor de Startnotitie MER waterberging Diesdonk

Deze 5 windmolens van 3 MW leveren stroom voor 40.000 Brabanders. Natuurlijk kunnen ipv burgers, ook bedrijven de stroom gebruiken, als er minder gewone cooperatie leden zijn, kan het overige door een energiebedrijf worden geexploiteerd tbv de bedrijven op de naburige bedrijventerreinen, in de gemeentes Someren, Asten en Helmond. Tegen de tijd dat de procedures en onvermijdelijke juridische procedures voorbij zijn, zal het molen type en afmeting definitief bepaald kunnen worden. Dit zal waarschijnlijk niet voor 2012 zijn. Maar veel belangstelling van burgers, en dus kiezers, kan het duurzamer worden van deze gemeentes wel versnellen.

De provincie heeft de ambitie uitgesproken dat er in totaal 400 MW windvermogen wordt gebouwd, de komende 4 jaar. Aangezien de regio Eindhoven ca 1/4 van de inwoners van Brabant telt, is dit een begin van de Brabantse bijdrage.

Inhoud

Maximale variant

Maximale variant


Minimale variant

Minimale variant, op de grootst mogelijke afstand van de (bedrijfs) bebouwing


Meest optimale variant

Meest optimale variant met de minste kans op bezwaren en de meeste opbrengst.


Lage variant

Variant met veel meer, maar kleinere windmolens, 70 m hoog. Dit is de minimale hoogte om voor groenfinanciering in aanmerking te komen. Door de lagere hoogte wordt de locatie Diesdonk slecht benut

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen