Elektriciteitsvoorziening

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

De elektriciteitsvoorziening in Nederland is in handen van grote bedrijven die zelf bepalen wat ze opstoken in hun fossiele centrales. Ze gedragen zich ook als monopolisten en komen vaak in het nieuws met hun klantonvriendelijk gedrag.

Inhoud

Centrale opwekking

Ze wekken de elektriciteit op in grote centrales, onze elektriciteitsvoorziening is gecentraliseerd. Dat is zo ontstaan omdat je grote dure installaties nodig hebt als je uitgaat van fossiele brandstoffen. Met die grote installaties kun je het goedkoopst stroom opwekken.

Er zijn echter ook grote nadelen:

  • Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, daardoor wordt stroom duurder
  • En nog belangrijker ook onzekerder, want de leverancier van het gas of olie, kan er zo mee stoppen, of extra hoge prijzen vragen.
  • Die fossiele brandstoffen veroorzaken ook veel CO2, een broeikas gas.
  • Het kost veel tijd om een centrale te bouwen
  • Centrales zijn heel duur, het zijn risicovolle investeringen
  • Centrales hebben een rendement van slechts 40 tot 60%, afhankelijk of de restwarmte op een of andere manier nuttig gebruikt kan worden
  • Het totale rendement wordt nog slechter als de elektriciteit over langere afstanden vervoerd wordt, dus kolencentrales aan de kust, en verbruik in de rest van het land of zelfs in Duitsland.

Decentrale opwekking

Windmolens of Warmte kracht (WKK) installaties zijn decentrale opwekkings methoden. Er zijn vele bronnen verspreidt over het land en de lokaal opgewekte stroom wordt in het net terug gestopt. De meter loopt daar achteruit.

Omdat de centrale energiebedrijven een monopolie hebben op de levering van stroom, moeten decentrale leveranciers een contract afsluiten met die bedrijven over het teruglever tarief.
Monopolisten zitten natuurlijk niet te wachten op concurrenten, dus die teruglever tarieven zijn altijd een probleem.

In Duitsland zijn vaste afspraken gemaakt over die teruglever tarieven en hebben de energiebedrijven de plicht aangeboden duurzame stroom af te nemen. Kennelijk is de lobby van de Nederlandse monopolisten te groot en de zelfstandige bestuurskracht van onze overheid onvoldoende.

Dit probleem van het tarief van decentraal opgewekte stroom, moet echt goed opgelost worden. Er zullen in de nabije toekomst veel meer decentrale bronnen bijkomen. Die 6000 windmolens zijn maar een begin. Daarnaast komen er enkel miljoenen CV ketels die ook stroom opwekken, maar minder constant als die windmolens. Die CV ketels leveren alleen stroom als ze als CV ketel warmte moeten leveren.

Over een tiental jaar zullen we ook met elektrische auto's kunne rijden, de accu daarvan moet opgeladen worden. Dat kan met een aparte generator die bijvoorbeeld op aardgas werkt, die generator kan natuurlijk ook aan het net leveren. Of op verzoek van de stroom distributeur, kan de accu van uw elektrische auto ook aan het net leveren.

Al die decentrale bronnen zijn straks allemaal onderdeel van de virtuele "powerplant" die borg staat voor een constante beschikbaarheid van stroom.

Er is nu veel ophef over de steeds verder fuserende energiebedrijven, maar hoe groot ze ook zijn, ze zullen zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden.

Regelprobleem in het netwerk

De energie bedrijven maken niet alleen stroom, ze houden ook het elektriciteits net in stand. En ze regelen hun centrales zodanig dat er net genoeg stroom in het net gevoed wordt. Als dat fout gaat, krijg je spanningspieken en schommelingen. En omdat het net beveiligd is tegen dat soort onregelmatigheden, slaat het soms af. De centrales stoppen er dan niet mee, delen van het net worden plotseling afgekoppeld, alsof de stoppen doorslaan, centrales kunnen dan evt een noodstop maken.

Het net is een complex netwerk van onderling gekoppelde deelnetwerken. De koppelingen tussen die deelnetwerken gaan ook de grens over, met bijvoorbeeld Duitsland, Belgie en Frankrijk. Onlangs ging er iets fout in Duitsland, toen een schip tegen een hoogspannings lijn voer op een rivier. Daar sloegen de stoppen door, maar door de koppelingen, werden delen van het net afgekoppeld in Nederland Belgie en Frankrijk.

Het is dus een flink probleem om al die stukjes elektriciteitsnet goed te regelen. Dat wordt dan ook ingewikkelder als er decentrale bronnen bijkomen.

Maar omdat windmolens en WKK installaties relatief klein zijn ivm de grote centrales, valt het effect van die windmolens in het niet bij de grote centrales.

Er word aangenomen dat ongeveer 20% windmolens of andere bronnen zo aan het net gekoppeld kunnen worden, zonder dat dat tot grote problemen leidt. Als het hard waait, regelen ze gewoon de een of meer grote centrales terug.

Wind varieert niet zo snel, en is veel voorspelbaarder dan de afname van stroom, als er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd op TV is of iets anders wat gebruikers aanzet tot collectief gedrag, gecoordineerd door de massamedia.

Virtual Powerplant

Natuurlijk is er ook al een oplossing voor dit regelprobleem. Het is mogelijk vele decentrale bronnen op te nemen in een netwerk. Maar dan moeten die windmolens en WKK installaties zich wel op afstand laten regelen. Opnieuw in Duitsland, zijn bedrijven bezig dit concept uit te testen. Het heet "Virtual Powerplant" Natuurlijk zijn het weer de grote energie bedrijven die hier mee bezig zijn en die kunnenkennelijk alleendenken in grote eenheden. Met de techniek van de Virtual Powerplant, kunnen ze vele decentrale opwekkers, zoals windmolens, WKK, CV ketels die stroom opwekken en zonnepanelen, op afstand zo regelen alsof ze met een enkel centrale te doen hebben.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen