Energiebedrijf Oost Brabant

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Energiebedrijf Oost Brabant wordt een cooperatie die windparken benut om duurzame stroom op te wekken voor een constante prijs. De windparken worden mede ontworpen door de omwonenden en andere Brabanders die op die plek hun duurzame stroom opwekken. Oost Brabant is een groot zoekgebied voor windparken, de inwoners van dat gebied zullen het draagvlak geven en bij voorkeur eigenaar worden van deze regionale duurzame energie voorziening. Burgers die stroom leveren aan de duurzaam inkopende overheid. En natuurlijk hebben ze hun eigen stroom tegen kostprijs.


Draagvlak voor Windenergie opbouwen

Betrokkenen beginnen met het ongeveer bepalen van de plaats van hun windpark. Ze verzamelen draagvlak door steeds meer Brabanders te binden aan het perspectief van duurzame stroom voor een vaste prijs voor de komende 20 jaar. Een windmolen koop je nu en hij blijft 20 jaar stroom opwekken, zo simpel is het. De stroom wordt dan geleverd volgens het kropje sla model. Zoals je ook geen belasting betaalt over sla uit eigen tuin, hoef je ook geen belasting te betalen over de stroom die je zelf opwekt, met jouw deel van een gemeenschappelijke windmolen.

Als in een gebied voldoende draagvlak is verzameld, kan de procedure voor de verdere ontwikkeling van het windpark worden ingezet. De belangrijkste eerste stap is echter het draagvlak in het gebied zelf. Uw deelname in de Cooperatie Energiebedrijf Oost Brabant.

Dat draagvlak ontstaat door iedereen de mogelijkheid te bieden mee te ontwerpen op een website, het Windparken Wiki. Daar kunnen alternatieve windpark ontwerpen gepresenteerd worden, en de ontwerper kan met tekst beargumenteren op welk punt zijn ontwerp beter is. Anderen kunnen dat voorstel weer verder verbeteren. Het ontwerp kan dan convergeren naar enkele voorstellen met draagvlak. Discussie en horizon-verbreding gebeurt op een aparte pagina. Ook vanuit die verbreding kunnen weer andere windpark ontwerpen ontstaan.

Niet iedereen hoeft mee te doen in dit proces, maar de ervaring leert dat het meedenken over het ontwerp, het afwegen welke locatie geschikt is, en concrete oplossingen aandragen, essentieel is voor het ontwikkelen van duurzame keuzes. Het Windparken Wiki maakt daarbij het delen van kennis en bundelen van kunde mogelijk.


Uitnodiging

Doe mee met het opzetten van een regionaal windpark, en ga je eigen stroom opwekken.
Op het formulier geef je aan in welke mate je betrokken wilt worden bij de duurzame energie voorziening van de eigen regio. Meedoen verplicht tot niets en je schept kansen voor jezelf om zelf duurzame energie te gaan opwekken.

Er is een lange weg te gaan, en de tijd dringt. Fossiele prijzen zullen blijven stijgen, en wind is gratis. Als je eenmaal eigenaar bent van jouw stukje windpark, dan heb je jouw duurzame stroom tegen kostprijs,en dat is een constante prijs, de komende 20 jaar.

Op 23 jan 2009 is ingesproken bij de commissie EMG van de provincie Brabant De provincie is bezig met een Masterplan Energie, en dat zag er nog niet goed uit.

Gelukkig is er nog de rijkscordinatie regeling voor grote projecten,waaronder windparken groter dan 100 MW. Voor alle Oost Brabanders is ca 600 MW nodig, dus gaan we dat in stukken van 100 MW doen.

Henk Daalder

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen