Filosofie van deze website

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

De aanpak van het klimaatprobleem is dat iedereen zijn keuzes en gedrag een beetje moet veranderen. Zodanig dat we samen minder CO2 produceren. Individueel betekent dat, kiezen voor zuiniger apparaten, en produkten waar bij de produktie bewust minder CO2 is veroorzaakt.

Ook de energie die we kopen, zoals stroom, moet en kan gelukkig veel schoner dan we gewend zijn. En ook dat, kunnen we zelf kiezen. De aanpak van het klimaatprobleem eist dat we kiezen voor duurzaam opgewekte stroom. En dat die overal in het land wordt opgewekt. Elke regio zijn eigen mooi ontworpen rij windmolens. Op deze website een voorstel voor een ontwerp, te verbeteren door de omwonenden. Lees ook de gebruiks tips

De Guldenlijn filosofie

We moeten accepteren dat er veel meer windmolens op het land komen, niet ver weg, maar elke regio moet zijn eigen windpark ontwerpen. Bij de Guldenlijn filosofie wordt je uitgenodigd dat regionale windpark in lange lijnen in het landschap te ontwerpen. Met de wetenschap dat ook jij mede-eigenaar zult worden. Straks levert een van de windmolens ook jouw CO2 vrije stroom. Onze voorouders hebben samen vele polders gebouwd, wij bouwen samen een windpark.

Door het windpark als lange lijn te ontwerpen, wordt de last eerlijk verdeeld. Verder moeten betrokken regiobewoners even meedenken zodat een windpark ontwerp met draagvlak ontstaat. Waar de lijn minder gewenst is gaat hij verder weg, en waar hij wel acceptabel is gaat hij dichterbij langs. Zo kronkelt een guldenlijn langs plaatsen met steun en om plaatsen met weinig steun. Er zijn wel enkele ontwerpregels, zoals dat het vloeiende lijnen moeten blijven, en dat lijnen onderling minstens 8 km bij elkaar vandaan moeten blijven, en dat de windmolens op een lijn, tussende 600 en 800 m uit elkaar moeten blijven, bij 3MW windmolens.

Windmolens zichtbaar op het land

Windmolens zijn op dit moment al de goedkoopste bron van duurzame, CO2 arme stroom. Ze zijn ook goed zichtbaar. Daardoor zijn windmolens behalve bron ook middel in de omschakeling, transitie, naar een CO2 arme samenleving. Windmolens zetten burgers aan tot duurzamere keuzes.

Op deze website kun je ook meteen aangeven waar jij de stap wilt zetten. Je zet je keuze op de kaart. En als er op een bepaalde plaats in het land voldoende steun blijkt, dan kan de stap gezet worden op daar ook echt een windpark te bouwen. Natuurlijk met participatie van omwonenden, ook zij zijn mede eigeneaar. Elk gezin kan een deel van een windmolen bezitten en zo zijn eigen CO2 vrije stroom opwekken. Stap je later over op een elektrische auto, dan investeer je wat meer om ook die stroom zelf op te wekken. Tot die tijd krijg je inkomsten uit de wind. En natuurlijk leveren alle deelnemers zelf een bijdrage aan het afremmen van het broeikas effect.

Het begint echter allemaal met Jouw/Uw steun!

Kijk naar de kaart van ons land, liefst in de buurt waar je woont. Dat landschap ken je het best. Is er al een lijn windmolens bedacht, beoordeel die dan en verbeter hem, doe een mooier voorstel. Niets te vinden op deze site?
Kies dan een geschikte locatie voor een lange lijn en maak een nieuwe kaart.

Wel eerst een account aanvragen bij henk . daalder at guldenlijn punt nl

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen