Franeker

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Franekeradeel is de meest windminnende gemeente van Friesland. Als er ergens verdient wordt aan de wind, met een gezamelijk windpark, danis het in Franekeradeel. Winst uit windmolens dus, voor friezen.
Stel, de gemeente gaat met U fires in Franekeradeel, een gezamelijk windpark opzetten. Met de uitdrukkelijke bedoeling, inkomen te genereren uit de wind voor die inwoners die hierin mede-eigenaar willen worden, waar kan dat windpark dan het beste komen?


Let op, er staan al kleine windmolens in het friese landschap. Dit plaatje hierboven, is een totaal ontwerp. Als een deel ervan gebouwd gaat worden, dan moet daarbij betrokken worden welke oudere windmolens op de guldenlijn, in het ontwerp, kunnen worden ingepast. Dus de bestaande windmolens moeten bij Repowering naar dit totaalontwerp verhuizen.
En het staat daarnaast iedereen vrij een alternatief of aangepast ontwerp te presenteren., bijvoorbeeld op de "overleg" pagina.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen