Friesland

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

In Friesland staan al veel windmolens, dat zijn vaak individuele, kleinere windmolens.

Het onderstaande ontwerpvoorstel is nog niet af, tot nu toe 56 windmolens van 3MW, voor ca 170.000 gezin equivalenten.

Bestaande windmolens die hier nog niet op staan, kun je altijd melden op de overlegpagna. Het geschat potentieel van Friesland is ca 200 windmolens van 3 MW. Nog een lijn in het zuid oosten en langs de wadden-kant van de provincie. Dat aantal levert stroom voor 600.000 gezinnen. Er wonen ca 330.000 mensen. Dus er is voldoende over voor bedrijven. Zie ook de ZEPP centrale bij Drachten, gemeente Smallingerland

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen