Hattem

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Bij Hattem is al een plan voor een klein park, zie het onderste plaatje. Het bovenste plaatje is een alternatief ontwerp dat meer duurzame enrgie oplevert. En tegelijk meer omwonenden de gelegenheid biedt mede-eigenaar te worden.

Dit alternatieve ontwerp is lange, enkele rij windmolens langs de A50, windmolens van 3 MW, ca 600 m uit elkaar. Op zo regelmatig mogelijke afstand, in een zo vloeiend mogelijke lijn.

Op deze manier zie je overal in het landschap slechts een enkel windobject, de rij windmolens.

Verder moeten omwonenden de mogelijkheid krijgen mede eigenaar te worden van een windmolen bij hen in de buurt. Zo wordt de windmolen bij U in de buurt ook UW windmolen, die UW stroom opwekt. En afhankelijk voor welk deel U mede-eigenaar bent, alleen voor eigen gebruik of voor de verkoop.
Een initiatiefnemer die draagvlak nodig heeft, laat omwonenden mede-eigenaar worden. Dat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit ontwerp is een rij van 21 windmolens van 3 MW, een regionale duurzame elektriciteitscentrale van 63MW. Voldoende voor 168.000 inwoners van de regio Zwolle, Hattem, Kampen. Zij kunnen op deze manier hun eigen stroom opwekken.


Mocht U een andere plaats beter vinden, of een kleine verandering willen voorstellen, dat kan. Op de "overleg" pagina kan iedereen betere voorstellen presenteren.

Hieronder het plan van Werven voor 7 windmolens. Het verschil met de Guldenlijn aanpak is dat daarbij de windmolens wat verder uit elkaar staan en een mooiere vloeiende lijn vormen. Bovendien kan iedereen die dat wil, mede-eigenaar worden.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen