In het nieuws

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Dat nieuws komt nog wel...

Windenergie nieuws

Windenergie binnen 10 jaar goedkoper dan aardgas
De NWEA concludeert dat "Windenergie een uitstekende investering is om de energievoorziening in Nederland op korte termijn schoner, betrouwbaarder en goedkoper te maken."
En: "In buitenlandse studies blijkt een toename van het aandeel windenergie, te leiden tot lagere elektriciteitsprijzen"

Groot Brittanie plant de bouw van 7000 Windmolens, met het doel alle huishoudelijke stroom uit de wind te winnen.

West Brabantse gemeenten sluiten pact voor een eigen regionaal windpark en meer.

ECN onderzoek bevestigt effectiviteit mede-eigenaarschap bij duurzame energie projecten
Er zijn verschillende gradaties van participatie, mede-eigenaarschap van bijvoorbeeld een gezamelijke windmolen, blijkt het best te werken in verschillende projecten verspreid over Europa. Economische en sociale baten in de transitie naar een duurzame energie voorziening gaat beter met gedegen participatie.

Wetenschappelijk werk dat de filosofie van Guldenlijn ondersteunt

Sylvia Breukers, geografe, promoveerde op 31 januari 2007 aan de UVA op de studie:

Participatie in lokale planning en besluitvorming van belang bij ontwikkeling windenergie

Changing institutional landscapes for implementing wind power. A geographical comparison of institutional capacity building: The Netherlands, England and North Rhine-Westphalia.

Sylvia Breukers geeft met een vergelijkende analyse inzicht in de sociaal-politieke context waarbinnen realisatie van windenergieprojecten op land heeft plaatsgevonden sinds de jaren zeventig, in Nederland, Engeland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zij onderzocht ontwikkelingen in de beleidsdomeinen van energie, ruimtelijke ordening en milieu in hun invloed op het lokale niveau van implementatie. Op dat niveau wordt een gebrekkige sociale acceptatie zichtbaar in de vorm van oppositie tegen projecten.

Daarbij onderzocht Breukers hoe er steun is gemobiliseerd voor windenergie op lokaal niveau en op het niveau van nationale beleidsvorming.

Noordrijn-Westfalen is het meest succesvol wat betreft geinstalleerd vermogen, maar ook wat betreft sociale acceptatie van windenergieprojecten. Ontwikkelingen begonnen daar als een grass roots beweging waar burgers actief bij betrokken waren.

Windenergie is er door de jaren heen ingebed geraakt, als een vanuit milieuoogpunt te prefereren energiebron, als een nieuwe economische sector, en als een maatschappelijk acceptabel alternatief voor conventionele energieopwekking.

Nederland en Engeland laten een ander ontwikkelingspad zien, met meer conflicten van meet af aan.

Breukers concludeert onder andere dat participatie in lokale planning en besluitvorming, alsmede lokaal eigenaarschap, van belang zijn om sociale acceptatie van en betrokkenheid met windenergieontwikkelingen te bereiken en dat dit weer van belang is voor succesvolle implementatie.


Promotor
prof. dr. A.J. Dietz

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen