Kampen

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Sommige mensen worstelen met de vraag waar in Overijssel windmolens gebouwd zouden kunnen worden. Maar dat worstelen is helemaal niet nodig.

  • Begin met erkennen dat er nu eenmaal duurzame energie nodig is.
  • Bepaal hoeveel windmolens er ooit nodig zijn om alle stroom duurzaam op te wekken, dit is de bovengrens.
  • Vergeet even de andere duurzame energie bronnen, zij zijn nu nog lang niet realistisch, alleen windmolens doen er echt toe.
  • Ga vervolgens kijken waar die benodigde windmolens zouden kunnen, allemaal.
  • Teken daar lijnvormige windparken op de kaart, zoek de gebieden met de minste inwoners
  • windmolens gaan heel goed samen met natuurgebieden. Vogels en vleermuizen, ze zijn oneindig veel beter in het ontwijken van een windmolen dan het autoverkeer, en ze doen dat ontwijken heel erg goed.

Enkele voorstellen waar windparken het beste zouden kunnen. Bedenk dat het je eigen windmolens zijn, als je in dit gebied woont. Jij bepaalt waar ze komen, ga er echter vanuit dat ze er komen, verduurzaming van de elektriciteitsopwekking is geen discussiepunt meer.

Windmolens komen er hoe dan ook...

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen