Klimaat Adaptatie of echt voorkomen

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Een vergelijking om uit te leggen hoe ons bedrijfsleven en onze regering met het klimaat probleem omgaan. Om te beginnenis het "Omgaan met" en niet oplossen, dat zou namelijk ook heel goed kunnen, maar daar kiezen onze machthebbers niet voor, hoewel dat wel het beste en goedkoopste zou zijn.

Stel U zit in een bus, als passagier, U bent ooit ingestapt, maar heeft verder geen invloed op de koers en route van de bus. In de bus zit ook de reisleiding, zij bepalen waar het heen gaat en hoe hard er gereden wordt. Verder zit er een stel wetenschappers met meet apparatuur in de bus. Ze kijken ongerust ze zeggen indicaties te hebben dat de bus op een afgrond af rijdt en betwijfelen of de reisleiding/regering de bus wel op tijd kan en zal laten stoppen. Eerst was dat nog niet zeker, ze hadden heftige onderlinge discussie. maar nu hebben ze overduidelijk bewijs dat er ergens verderop een afgrond dwars op de route is. De bus zal er zeker in storten, als we niet voor de rand stoppen.

De reisleiding gelooft het niet, ze begrijpen nog niet dat hun eigen ambtenaren een fout hebben gemaakt, of dat die te veel onder invloed staan van de grote energiebedrijven.

Maar uiteindelijk komen de wetenschappers met voor iedereen begrijpelijk en betrouwbaar bewijs. Een kaart waar de route van de bus op staat, en ook die afgrond. De bus gaat er recht op af. Maar hoe ver de afstand tot de afgrond is, is nog niet helemaal zeker, het is wel dichtbij, maar de reisleiding wil doorrijden.

Hier staan we nu met het klimaat probleem.

Adaptatie
De reisleiding wil zich aanpassen aan deze situatie ze geven de wetenschappers opdracht vleugels voor de bus te bedenken, die moeten onder het rijden aan de bus worden aangebracht. Dan kan de bus zo over de agfgrond vliegen.

De wetenschappers doen een beetje lacherig, ze weten dat deze opdracht nergens op slaat, maar ze worden betaald door de reisleiding.

Hun advies is 2 dingen te doen, ze willen een andere route, parallel aan de afgrond, dan weet je veel zekerder dat je er niet in rijdt, en heb je tijd om een goede oplossing te vinden. Meer wetenschappelijk werk.

Echte oplossing voor klimaatprobleem erger voorkomen, mitigatie

De echte oplossing is voorkomen dat we nog meer CO2 produceren, snel en massaal overschakelen op duurzame bronnen, zoals wind en zon.

Windenergie is nu al de goedkoopste manier van stroom opwekken. Technisch kan het gewoon.
Windmolens zijn praktisch uitontwikkeld, je kunt ze kopen, en neerzetten op alle plaatsen in ons land. Ook overal in het binnenland waait het hard genoeg, op de hoogte van de wieken, 80 tot 100 m. Voor toepassing op zee, zoals de Noordzee is nog wat extra onderzoek nodig omhet efficient te doen. De hedendaagse windmolens hebben nog net wat te veel onderhoud nodig (4 mandagen per jaar) om midden op zee altijd te blijven werken. Op dit wiki kunt U aangeven waar bij U in de buurt een geschikte plaats is.

Zonnnepanelen zijn nog te duur. Dat komt doordat er nu nog te veel duur materiaal in gestopt wordt om ze te maken. En technieken om zuiniger met silicium, de grondstof, om te gaan zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld.
Hier speelt wel een kip en ei probleem, omdat er onvoldoende vraag is, wordt er onvoldoende geinvesteerd in goedkope massa fabricage. Onze overheid zou hier het initiatief moeten nemen, en organiseren dat er een grote fabriek komt. Desnoods met alleen geld van burgers. In Duitsland is een stabiele markt voor zonnepanelen, daar zijn energiebedrijven door de duitse overheid verplicht een rendabele vergoeding terug te betalen aan eigenaren van zonnepanelen. orde van grootte 40 tot 50 cent per kWh, terwijl een ingekocht kWh ca 20 cent kost. Helaas heeft uw energiebedrijf nog te veel invloed op de regering om dat hier ook mogelijk te maken. De vorige regering vond het niet erg dat ze het mogelijk maakten dat wij als stroomklanten werden uitgemolken door het energiekartel

Adaptatie

Dit is het aanpassen aan klimaatveranderingen. Hogere dijken bouwen bijvoorbeeld.
De hobby van het machtige Rijkswaterstaat. Op zich nuttig, maar daarmee wordt het klimaat probleem voor geen meter afgeremd.

Echt het klimaat probleem aanpakken, gebeurd door de CO2 uitstoot af te remmen. Dus door minder fossiele energie te verbruiken en over te stappen op duurzame energie, zoals windstroom.

Met duurzame energie hoeven we eigenlijk niet zuinig te zijn. Het maakt ook niet uit hoe lang de was buiten aan de lijn hangt te drogen, die energie is duurzaam en gratis.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen