Klimaat neutraal

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Stroom of energie in het algemeen, is klimaat neutraal als er geen CO2 vrijkomt bij het opwekken van die stroom.
Windstroom is dus klimaat neutraal.

In een gewone centrale worden fossiele brandstoffen, kolen, olie of aardgas, verbrand, daarbij komt wel veel CO2 vrij. Die CO2 verergert het klimaatprobleem.

Het bedrog van Klimaatneutraal.nl en Greenseats

Nu zijn er enkele organisaties die CO2 compensatie verkopen, ook onder het label Klimaatneutraal, of greenseats. Dat is helaas bedrog, ze kopen meestal stukjes jong bos in de tropen en noemen dat CO2 compensatie. Hoewel hun bos-administratie best wel zal kloppen, zit hun bedrog in bewering dat dat bos CO2 oplsaat en dat dat CO2 compensatie is.
Helaas bewaren die bossen geen CO2, weliswaar vormende bomen hout, maar dat hout verrot ook weer onvermijdelijk. Op de termijn waar het klimaatprobleem speelt, honderden jaren, is dat hout geen duurzame CO2 opslag. De CO2 die greeanseats en Klimaatneutraal verkopen, zouden minstens duizenden jaren gebonden moeten blijven, maar ze garanderen dat helemaal niet. Op zijn best hebben ze contracten met bosbouwers dat die hun tropisch bos minstens 100 jaar in stand houden.

De organisatie Klimaatneutraal en greenseats verkopen dus geen klimaatneutrale aflaten, ze bedonderen hun klanten gewoon.

Klimaat neutraal is slechts het voorkomen van CO2 uitstoot.

Biomassa verbranden of slimmer omzetten in energie, is wel klimaatneutraal. Helaas zijn de methoden om biomassa te kweken nog minstens een factor 10 te in-efficient om van wezenlijk belang te zijn voor de energie voorzienig. Alleen relatief dun bevolkte landen als Brazilie zijn in staat voldoende biomassa te kweken dat ze daarmee hun brandstof kunnen produceren.

Dat biomassa geen oplossing is, is ook in te zien als je bedenkt dat de de fossiele energie die wij er in een paar honderd jaar doorjagen, in de afgelopen miljoenen jaren is gevormd. Om ons tempo van verbruik van energie te genereren met biomassa, zouden we enkele 100.ooo planeten tegelijk moeten beplanten en oogsten.

Wind en zon zijn er voldoende.

Er is in ons land voldoende windenergie om al onze stroom op te wekken. En ook nog wat om bijvoorbeeld met elektrische auto's te gaan rijden, maar dat vergt wel extra windmolens. Windmolens zijn de komende 10 de goedkoopste vorm van duurzame stroom.

Afhankelijk van de ontwikkelsnelheid kan daarna ook zonnestroom kosteneffectief worden.

Een eigen windmolen als persoonlijke CO2 compensatie

Door mede eigenaar te worden van een windmolen, ga je CO2 vrije stroom produceren. Dat is te gebruiken als persoonlijke CO2 compensatie van bijvoorbeeld de eigen auto

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen