Lange Termijn Windpotentieel

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek
 • Hoeveel geld kan jouw regio verdienen met een regionaal windpark?
 • Hoeveel plaats heeft jouw regio voor het bouwen van windparken?
  • Als de opbrengst naar de eigen inwoners gaat
  • Als de winst uit het park naar een energiebedrijf gaat
  • Als de winst van de regionale windparken naar de lokale overheid gaat
 • En wie gaat dat geld echt verdienen? De eigenaar van het windpark, als jij het wilt!

De onderstaande regionale windparken vergen bij elkaar een investering van ca 15 miljard. En deze windmolens leveren onze samenleving ca 2 miljard per jaar op. Dat is een veel beter rendement op je spaargeld dan bij de bank. Onze pensioenfondsen moeten dit gaan benutten.

50 concrete windpark ontwerpen staan op het Windparken Wiki
Hieronder de opsomming hoeveel windmolens per regio mogelijk zijn, met respect voor het landschap

Inhoud

Mooi Nederland

Staat Nederland vol met windmolens als ze allemaal gebouwd worden? Nee, in totaal vergen ze samen maar ca 2 vierkante km. Door alleen lijnvormige windparken te ontwerpen, en tussen die lijnen een vide aan te houden, gaan we integer om met het landschap. In het landschap van Duurzaam Nederland zie je hooguit de molens van een enkele lijn, nergens zie je ze door elkaar, zoals nu in Flevoland.

Bij deze schatting zijn er slechts 4000 molens van 3 MW, anno 2010 staan er 2000 molens van gemiddeld 1 MW in Nederland, en 18.000 hoogspanningsmasten.
Die 4000 windmolens kosten eenmalig ca 15 miljard en leveren jaarlijks dus 2 miljard op. ODE roept elke duurzaam denkende Nederlander op lid te worden van een windmolen coöperatie. Dat is tevens de beste garantie op invloed, en een mooi en duurzaam land. Windmolen cooperaties voor het uitzoeken

Schatting van mogelijke regionale windparken en hun opbrengst

Als voorstander van Wind op Land, en met vertegenwoordigers door het hele land, presenteert ODE een schatting voor de hoeveelheid windvermogen dat op de lange termijn haalbaar is.
Het nut van een potentieelschatting is dat voor iedereen helder is wat er te winnen is, welke mogelijkheden er zijn. Zonder visie gaat dat potentieel verloren. Ook per regio is het belangrijk deze helderheid te scheppen.

Dit is een "work in progress". Ben je een voorstander van windenergie, dan mag je meedoen met deze schatting van het lange termijn windpotentieel.

Doel, het lange termijn windpotentieel schatten

Het doel is een kaart samen te stellen met voor elke regio een schatting van wat daar mogelijk is.
Welke hoeveelheid windvermogen in MW, of aantal windmolens van 3 MW en 100 m hoog zijn daar te bouwen? Ook kan 6 MW en 120 m hoog worden gebruikt als standaard, denk hierbij aan de Enercon E126 De schatting moet veel groter worden dan de 6000 MW voor 2020 in het huidige kabinetsbeleid. Het gaat om een potentieelschatting, geen concreet project met precieze locaties.
Het gaat ook om een mooie benutting van het windpotentieel van een regio. Een windpark is uiteindelijk geen inpassings- maar een landschaps ontwerp-opgave. Door het potentieel veel groter te maken dan nu direct gebouwd gaat worden, is er keuze vrijheid bij concrete projecten Bovendien, 2020 komt snel dichterbij, en als we die doelstelling al halen, dan nog zijn we dan nog lang niet voldoende duurzaam. Als hoog ontwikkeld land moeten we het goede voorbeeld geven. Dat doen we nu niet met onze 47ste plaats op de Yale Sustainability Index. En de wereld gaat harder dan Nederland, het is dus maar de vraag welke achterstand we in 2020 hebben. En wat we er nu aan doen om die achterstand te reduceren.

Er moet dus een lange termijn visie komen die een eerlijk beeld geeft van wat echt duurzaam worden betekent. Energie is er genoeg. Het is van ons. We moeten het alleen vangen.

Ontwerpregels

De ontwerp regels moeten leiden tot een mooi landschap en toch ruim voldoende plaatsings mogelijkheden, zodat inwoners tevreden zijn over de balans tussen hun windmolens en de opbrengst.

 • Het gaat om de lange termijn, niet alleen de huidige pijplijn projecten, niet alleen tot 2020, ook verder naar 100% duurzaam.
 • Nederland kiest voor eigen windmolens, omdat die aanpak verreweg het goedkoopst is, voor de maatschappij en voor individuele burgers.
 • Hou rekening met een mooi landschapsontwerp, alleen lijnvormige windparken, recht of heel flauw gebogen.
 • Lijnen die in elkaars buurt liggen, moeten als een enkele doorgaande lijn gezien kunnen worden.
 • Naast een lijn met windmolens moet een vide komen van minstens 8? km, Deze afmeting van de vide naast een lijn, kan voor elke regio verschillen. Dit kan ook een uitkomst van deze actie zijn. Dit betekend dat er niet aan weerzijde van een kanaal of snelweg molens kunnen, maar slechts aan een kant een enkele rij.
 • Bossen, natuur, ehs, agrarisch gebied, het is allemaal mogelijk zoekgebied. Bedenk dat het CDA heeft voorgesteld om woningen in het buitengebied een nieuw soort bestemming te geven, zodat bijvoorbeeld boerderijen niet meer gedwongen worden te sluiten, dat schept ook ruimte voor windparken.
 • Natura 2000 gebied? Technisch en juridisch is het mogelijk! We hebben het hier over de lange termijn, de olie is duur en we moeten energie hebben.
 • Aansluiten bij bijv snelwegen of andere bestaande structuren kan vaak goed, maar hoeft niet overal. Op zichzelf staande lijnen kunnen ook ergens anders een betekenis aan ontlenen. Die betekenis is voorlopig nog essentieel voor participatie.


Wat levert het op?

Elke km windpark (de lijn) levert stroom voor 16000 Nederlanders.
Als ze per gezin ook een elektrisch auto gebruiken, en dat gaat gebeuren, dan is elke km goed voor 8000 Nederlanders.
Bedrijven en overheden gebruiken ook elektriciteit, daarvoor zullen ook windpark locaties gevonden moeten worden. Bedenk dat de burgers die die parken bouwen, gaan verdienen aan de duurzame stroom die overheden en bedrijven inkopen. Groepen burgers die verdienen aan hun gemeente. Dat is de toekomst.

Meedoen

Meedoen kan op verschillende manieren

 • Meld je belangstelling voor een bepaalde regio bij Pak de Wind.nl
 • Mail je voorstel en potentieel schatting naar henk.daalder at guldenlijn.nl, hij zet het dan op de kaart.
 • Jouw manier? Doe een voorstel

Kaart

Het windpotentieel van Nederland, de markeringen zijn slechts een indicatie van die regio, de lijnen staan nog niet op de goede plek. Daar moeten actieve burgers in jouw regio voor zorgen. Het geeft alleen het potentieel voor die regio aan.
Let op: dit geschat potentieel is bij een mooie inpassing in het landschap. Het wordt zeker niet "vol" daarvoor zijn veel grotere aantallen nodig
Opmerkingen emailen naar henk.daalder at guldenlijn.nl of meteen op de overleg pagina.

In lijnen, elke km is goed voor 4000 Nederlanders en hun elektrische gezinsauto. Hieronder is ca 1500 km ingetekend, goed voor 9000 tot 18000 MW, ongeveer alle inwoners van Nederland kunnen zo duurzaam worden. Mits ze zelf investeren. Je kunt je belangstelling melden bij Pak de Wind


Per regio

Buiten mededinging

 • Nederlands deel Noordzee: potentieel meer dan 50 GW. Buiten mededinging, omdat onze Noordzee waarschijnlijk het domein van grote buitenlandse bedrijven zal worden. Met dank aan onze haagse ambtenaren.
 • Noordzee, ten noorden van Rottum. Hier bouwt Duitsland/Rusland op ons deel van de Noordzee, 600 MW als begin en illustratie van de keuzes van haagse ambtenaren.

Wat nog niet verloren is, omdat U er zelf woont:

De verwachte opbrengst is een indicatie, en aangepast aan het windregime in het binnenland

Regio MWMolens Regio winst/jaar
Kop van Noord Holland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Texel 57 MW 19 10 m EUR/jaar
Oost Groningen, Drenthe 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Friesland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
IJsselmeer 500 MW 100 80 m EUR/jaar
Twente 400 MW 133 60 m EUR/jaar
Kop van Overijssel 200 MW 66 30 m EUR/jaar
Noord Oost Polder 450 MW in ontw 55?.. m EUR/jaar mix van water
en land windmolens
Flevoland 1500 MW 500 200 m EUR/jaar
Markermeer 500 MW 100 40 m EUR/jaar
IJsselmeer 1000 MW 200 80 m EUR/jaar
Kop van Noord Holland 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Regio Waterland Amsterdam Noord 200 MW 66 40 m EUR/jaar
Zaanstad Noordzee kanaal 150 MW 50 30 m EUR/jaar
Rotterdams haven gebied 200 MW 66 40 m EUR/jaar
Zuid Holland 400 MW 133 70 m EUR/jaar
Goerree Overflakkee 300 MW 100 40 m EUR/jaar
Zeeland 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Utrecht 300 MW 100 50 m EUR/jaar
Groene Hart 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Betuwe 500 MW 166 80 m EUR/jaar
regio Apeldoorn 180 MW 60 30 m EUR/jaar
Achterhoek, oostelijk van de IJssel 700 MW 233 100 m EUR/jaar
Zeeland, West Brabant Goerree Overflakkee 1000 MW 333 160 m EUR/jaar
Regio Breda- Tilburg 300 MW 100 50 m EUR/jaar
Noord Oost Brabant 500 MW 170 80 m EUR/jaar
ZO Brabant 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Noord Limburg 400 MW 133 64 m EUR/jaar
Midden en Zuid Limburg 200 MW 66 30 m EUR/jaar

Tussenstand op het land: 13080 MW, ca 4500 windmolens
Jaarlijkse opbrengst alleen uit duurzame stroom ca 2 miljard per jaar. Ga je meedelen in de opbrengst?
Mogelijk jaarlijkse extra belasting opbrengt ca 3 miljard.
Werkgelegenheid, minstens 300 directe en 1000 indirecte Nederlandse banen bij geïmporteerde windmolens.
500 vaste banen in eigen windmolen- en wieken- fabrieken.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen