Texel

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Deel-Windpark Texel in de duinen, eindigend op De Hors

top
Texelaars kunnen hun eigen windpark bouwen. Daarvoor hoeven ze niet te wachten tot een bedrijf er mee begint, juist niet. Iedereen kan aangeven, met een eigen kavel deel-windpark, zijn eigen stroom te willen opwekken. Nadat voldoende Texelaars zich hebben gemeld, gaat het plan verder. Met het (op termijn) kopen van een kavel windpark dragen deelnemers bij aan een win win kans. Zelf worden ze trotse windpark eigenaar, en hebben ze goedkope stroom. Tegelijkertijd genereert het windpark waarde voor de grondeigenaar, Staatsbosbeheer, die de duinen nog beter kan beheren. En de deelnemers kunnen een deel van hun voordeel ook in gemeenschapsprojecten stoppen, zoals bij een dorpsmolen gebruikelijk is. Als deelnemer ga je er zelf over.


Iedereen op Texel kan meedoen met dit deel-windpark, door zich te melden op Pak de Wind
Pas als er voldoende belangstelling is, komen de volgende stappen. Uiteindelijk worden de deelnemers eigenaar van hun eigen deel-windpark.

Meld je NU aan als je belangstelling hebt: http://www.pakdewind.nl


Inhoud


De deal: meldt NU je belangstelling, koop straks een kavel deel-windpark Texel

Elk huishouden en vakantiehuisje eigenaar, de stroomverbruikers van Texel, kan een kavel windpark kopen voor eigen gebruik. De stroom die ze daarmee opwekken, krijgen ze voor de kostprijs, 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
Een kavel windpark van 1000 EUR, wekt 2500 kWh per jaar op. Iedere deelnemer kiest zelf hoe groot zijn kavel moet zijn, tot het windpark is uitverkocht.

Deze waarden zijn indicatief, bij de offerte voor de windmolens wordt duidelijk wat de precieze kosten zijn en hoeveel kWh een deelnemer met zo'n kavel opwekt. Windmolens kunnen overal staan, maar een eigen Texels windpark kan alleen op Texel zelf, omdat elders andere mensen wonen die daar zelf eigenaar zullen willen zijn van het windpark in hun regio.

Zichtbaar draagvlak

Door het windpark in dergelijke kavels te verkopen, maakt de verkoop het draagvlak voor iedereen zichtbaar.

Nu Texel Energie het even moeilijk heeft, kunnen de leden zelf laten zien dat ze vooruit willen, door hun belangstelling voor een kavel windpark te melden op http://www.pakdewind.nl
Dat is natuurlijk geheel vrijblijvend, je geeft een signaal af, "ik wil ook eigenaar worden van Windpark Texel"

Doe mee, Pak de Wind, wordt ook eigenaar

Alleen al door je belangstelling te melden, kun je je alvast trotse eigenaar voelen. Want dit is het begin van een eigen Texels windpark. Bij de aanmelding kan iedereen aangeven hoeveel kWh per jaar uit het eigen kavel windpark moet komen. Het totaal van alle aanmeldingen, laat zien hoeveel draagvlak er is. Texel Pak de Wind!

Er is een nieuw windpark ontwerpLinksonder een rij van 5 windmolens, per windmolen is een stuk grond van 60 bij 60 m nodig. Rechts, in blauw, de afmeting van een equivalent zonnepark van 800 bij 2700 m.

Korte url naar deze pagina is: http://bit.ly/WindparkTexel

Een koop aanbod, doe je mee als je eigenaar wordt?

Deze actie lijkt een peiling voor een nieuw windpark, maar is een koop aanbod, al is het op termijn. De bedoeling is bij iedereen op Texel een koop afweging op te roepen. Iedereen heeft nu de kans een kavel voor zichzelf te kopen, al kun je nu alleen je belangstelling tonen. Straks kun je een optie kopen. Bij de overweging of je meedoet, of niet, kunnen de volgende aspecten meewegen:

 • Wil ik ook troste eigenaar van een eigen Texels windpark worden?
 • Wil ik ook dat voordeel van een paar duizend EUR, voor een windpark op De Hors?
 • Of vind ik een andere plek eigenlijk beter?
 • Of wil ik dat voordeel niet, om straks anderen de winst uit Texels wind te laten pakken?
 • Ga er van uit dat er uiteindelijk toch windmolens komen, en dat alleen wanneer je een eigen kavel koop, er zo veel voordeel uit komt.
 • Commerciële aanbieders geven alleen schijnbaar voordele, maar rekenen gewoon een markt gerelateerd tarief.
 • Bij Windpark Texel koop en een eigen kavel windpark, en krijg je de stroom voor de kostprijs, 20 jaar vast, 2 a 3 cent per kWh.
 • Wie geen eigen kavel windpark koopt, krijgt ook dat voordeel niet.
 • En dat heb je dan zelf geregeld, met andere Tesselaars
 • Dat is ook de boodschap aan gasten die die jouw windmolens zien, als ze op de boot naar Texel kijken.


Iedereen kan anoniem meedoen en zich trots voelen als eigenaar. Het is een ruil met voordeel, je koopt een kavel windpark, en krijgt goedkope stroom, in de 20 a 30 jaar dat het windpark er staat, heeft elke deelnemer goedkope stroom. Een voordeel van 5 tot 10.000 EUR.

Heel veel mensen op Texel zijn van zich zelf ondernemend. Hier heeft iedereen de kans een beetje mede ondernemer te worden, en het risico te delen met 10.000 anderen. Waar op Texel zou nu een goede plek zijn voor jouw windpark?

Meedoen is veel goedkoper dan niets doen, en de deelnemers beslissen waar hun eigen windpark komt. Op De Hors, staat het zo weinig mogelijk mensen in de weg, daarom is dat een goede plek. Maar ook om gasten te verwelkomen met de boodschap: Texel zorgt zelf voor zijn stroom. Daarom staat er ook een windmolen op De Hors.

Kostenplaatje voor de eigenaar van een kavel Windpark Texel

 • Een deelnemer wordt mede eigenaar van het windpark.
 • Deelnemers kopen zelf kavels windpark, niet de coöperatie.
 • Een kavel van 1000 EUR levert ca 2500 kWh per jaar op
 • die stroom krijgen deelnemers voor kostprijs, ca 3 cent, 20 jaar vaste prijs. Als volgt opgebouwd, per kWh:
  • 1,1 cent onderhoud van de windmolens
  • 0,5 cent kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet
  • 0,4 cent vergoeding voor de grond eigenaar, ca 200.000 EUR per jaar
  • 0,1 cent WOZ en verzekeringen ed.
  • 0,1 cent balans kosten, hiervoor zorgt een energiebedrijf er voordat er altijd stroom is, ook als het niet waait.
  • 0,8 cent voor de organisatie, 400.000 EUR per jaar, bijv een coöperatie als Texel Energie, waar de deelnemers samen beslissen wat ze doen met dit geld

Totaal 3 cent per kWh, voor stroom uit een eigen kavel windpark


Deze cijfers zijn volgens de model berekening van EZ die ze ook gebruiken voor de subsidie hoogte. Alleen gunt EZ de grondeigenaar steeds minder, maar als Tesselaars kunnen we de beheerder van onze natuur misschien wat meer gunnen, omdat het onze natuur is.

In deze aanpak zijn er geen rente en aflossingen aan de bank, want deelnemers kopen samen het hele windpark. Dat lijkt veel, maar een huishouden koopt voor 2000 EUR een kavel windpark, waarmee ze minstens 20 jaar stroom opwekken, 5000 kWh per jaar. Dat zijn vergelijkbare kosten als van 20 jaar een TV in de huiskamer hebben.

De prijs van een kavel windpark is natuurlijk afhankelijk van de grootte en zowel de echte prijs, als de opbrengst worden pas precies vastgesteld, als de deelnemers samen kiezen welke offerte voor de windmolens ze aannemen.

Balanskosten zijn afhankelijk van het gekozen energiebedrijf

Er is een energiebedrijf nodig dat het dagelijkse verschil opvangt tussen wat de deelnemers elke dag samen verbruiken, en hun windmolens opwekken, op zo'n dag. Op een dag met veel wind, verkoopt dat energiebedrijf het overschot op de markt, en bij windarme dagen, koopt het stroom in. Op jaarbasis is dat in= en verkopen in balans. Maar voor alle opgewekte en verbruikte stroom rekenen ze een balans tarief. Deze dienst, het balanceren van het net, betaalt elke klant van een energiebedrijf nu ook al, en die dienst kost ca 0,1 cent per kWh. Maar als in dit geval een kleine partij gekozen wordt, zouden deze balans kosten ook hoger kunnen zijn.

Wat is een deel-windpark?

mensen als symbool voor windmolens, omdat de inwoners van Texel zelf eigenaar worden

Alle bestaande windparken in Nederland, zijn eigendom van investeerders. Zij hebben geld gestopt in de bouw van een windpark, en laten de stroom verkopen aan energiebedrijven. Dat levert hen geld op, en ze krijgen er ook nog SDE subsidie bij. Zo krijgen ze een mooi rendement. Maar SDE subsidie krijgen ze alleen als de stroom verkocht wordt op de markt, tegen een markt conform tarief.

Deel-Windpark Texel is geen investeringsobject, het levert alleen stroom op, heel goedkope stroom. En alleen voor de eigenaren van een kavel deel-windpark. Er zijn dus veel deel-eigenaren nodig, die voordeel krijgen. Iedereen die een eigen kavel deel-windpark koopt, krijgt die goedkope stroom, voor de kostprijs, ca 3 cent per kWh. Deelnemers kopen een kavel windpark net zo groot als de stroom die ze verbruiken, meer niet, zodat velen kunnen meedelen in het voordeel. Een beetje vergelijkbaar met een Teso aandeel, dat koop je ook voor de trots en de gratis overtochten. Ook het eigendom van een kavel deel-windpark Texel kun je overdragen aan iemand anders.

Financieel maken van goedkope stroom

Natuurlijk kun je het voordeel van aan kavel deel-windpark wel financieel maken, maar het voordeel ervan moet je dan vergelijken met hoe je anders stroom zou opwekken of kopen. Stroom kopen bij een energiebedrijf, dat vraagt nu ca 6 cent, en over 20 jaar waarschijnlijk 14 tot 21 cent, volgens ECN, al weten we dat niet zeker, en kunnen allerlei klimaat besluiten heel veel invloed hebben. Die variatie bepaald het rendement. Maar ook rijke mensen kunnen niet meer kavels windpark kopen dan ze zelf aan stroom nodig hebben.
De stroom uit je eigen kavel deel-windpark blijft constant ca 3 cent kosten, omdat wind gratis is, en de belangrijkste kostenposten ook constant zijn, zie de prijsopbouw hierboven. Omdat er al veel windparken gebouwd zijn, zijn deze prijzen redelijk bekend en stabiel.
Bij zonneweides is dat nog wat onzekerder. En er is wel subsidie nodig, omdat zonnepanelen nog duurder zijn dan windmolens, en ook omdat ze minder stroom opleveren dan windmolens. Om even veel stroom op te wekken als de geplande 5 windmolens van 4 MW zou de hele Prins Hendrik Polder tussen de Pontweg en de dijk vol gebouwd moeten worden met zonnepanelen. En misschien is dat ook wel nodig, naast een eigen windpark.

Alternatieven zijn duurder

Natuurlijk zijn er mensen die geen windmolens willen zien, maar 70 tot 90% van de bevolking wil juist wel dat ze gebruikt worden. Die 70 tot 90% krijgt hier de kans dat aan te geven.

Een globale prijs vergelijking tussen de alternatieven, in kWh

 • 3 cent per kWh voor deel Windpark Texel, excl. aanschaf kosten, en zonder subsidie
 • 2 cent per kWh voor zonnepanelen op het eigen dak, excl. aanschaf kosten, ook zonder subsidie
 • 8 cent per kWh voor een zonneweide, bijv. de Prins Hendrik polder tussen Pontweg en de dijk, het blauwe deel op de kaart
 • 8 cent per kWh voor een windpark elders in Nederland
 • 14 cent per kWh voor een offshore windpark
 • 9 cent voor stroom uit kolen en gas centrales met CCS, CO2 afvang en neutraliseren, ook klimaat neutraal, niet duurzaam
 • 18 cent per kWh uit een kerncentrale, met onoplosbaar radioactief afval probleem

Andere overwegingen

Innovatie

Het innovatieve van dit plan zit in het verkopen van windenergie als consumenten product. Elk huishouden een eigen stukje windpark, voor eigen gebruik. De grootte hangt af van het stroomverbruik, op jaarbasis. Door inwoners een koop aanbod te doen, krijgt iedereen de kans, voor zichzelf af te wegen of dat een aantrekkelijk aanbod is. En als mensen vervolgens een optie op een stukje windpark kopen, maakt die verkoop het draagvlak zichtbaar. Ook voor de tegenstanders, en de politiek

Duurzaam

De voorgestelde 5 windmolens wekken jaarlijks stroom op voor 10.000 huishoudens. Dat is te veel in de winter, maar in de zomer zijn er meer mensen, en is er minder wind. Uiteindelijk wordt de actuele hoeveelheid stroom gebalanceerd via de kabel met de overkant. In een later stadium zouden de accu's van elektrische auto's een tijdelijk overschot kunnen opnemen, maar dan moet wel bijna iedereen zo'n auto hebben. Natuurlijk is de stroom uit windmolens 100% duurzaam.

Texelwaarde

De Texelwaarde zit in meerdere aspecten. Natuurlijk zijn alleen Texelse stroomverbruikers eigenaar, inclusief eigenaren van vakantiehuizen. Eerst mogen bewoners en eigenaren van vakantiewoningen een kavel kopen, wat dan nog overblijft, wordt aangeboden aan bedrijven en de gemeente. De gemeente kan een kavel in bruikleen geven aan een sociale dienst gezin, omdat ze zo de goedkoopste stroom hebben.

De Texelwaarde zit ook in een visueel aspect. Wie met de boot naar Texel vaart, zal deze windmolens aan de linker kant van het eiland zien staan. Dus niet pontificaal in het midden van het eiland, maar netjes aan de kant, voor diegenen die zich ergeren aan windmolens. Zo houdt Texel rekening met iedereen, en gebruikt ze toch de goedkoopste duurzame bron Een rijtje van 5 windmolens is een geheel, en wordt daardoor bijna net zo'n icoon als de vuurtoren. Niet toevallig staan deze windmolens op de uiterste andere punt van het eiland. Voor toeristen laten ze als eerste blik van het eiland zien, Texel is duurzaam! En onafhankelijk van fossiele energie. Zo'n kavel Texels windpark koop je, maar je kunt het ook weer gedeeltelijk verkopen, of een stukje bijkopen, dat wordt daarom en Texelse markt, bijvoorbeeld te regelen door Texel Energie, dat zo deel wordt van de paradigma verschuiving van "stroom verkopen" naar "eigen opwek vermogen verkopen".

In dit plan wordt een rij van 5 windmolens voorgesteld, een ervan staat in het vlakke zand van De Hors, daarmee symbool voor het in gebruik nemen van De Hors door Texel. Een fietspad langs de windmolens lijkt me ook een mooie manier om dit gebied wat toegankelijker te maken


Realiteitszin

Windmolens zijn betaalbaar, elk huishouden koopt een kavel windpark voor bijvoorbeeld 2000 EUR, en krijgt daardoor goedkope stroom, en in 30 jaar een voordeel van ca 10.500 EUR. Het kost dus geld aan het begin, maar over de hele 30 jaar levensduur van die windmolens, levert het geld op. Als 10.000 huishoudens ieder een kavel kopen van 2 kW, levert het windpark in 30 jaar ca 100 miljoen voordeel op. En net als Teso aandelen, kun je een kavel natuurlijk doorgeven of verkopen aan iemand anders.

 • De Hors is de meest windrijke plek van het eiland.
 • Er wonen geen mensen. Wel is het natuurgebied, daarvoor zal een uitzondering geregeld moeten worden.
 • De grondeigenaar is vaak het grootste probleem, die gunnen burgers niet vaak het voordeel van zelf eigenaar worden. Bij Staatsbosbeheer is dat anders, zij zijn hier grond eigenaar, maar willen zelf geen stroom opwekken. Wel willen ze daar anderen de ruimte voor geven, voor een grond vergoeding.

De win win kans van dit plan, doe mee Pak de Wind!


Henk Daalder Deel-Windpark Texel


De Hors, met links aan de horizon de haven van Den Helder, en rechts de vuurtoren van Huisduinen

Afbeelding:De_hors_texel.jpg


Wat vind U ervan?

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen