Transitie

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

De overgang naar een duurzame elektriciteitsvoorziening is nodig omdat de gemakkelijke fossiele bronnen steeds meer uitgeput raken. Ze zijn alleen nog te koop tegen steeds hogere prijzen, van leveranciers die vaker gaan chanteren om naast de commerciele prijs ook andere gunsten te krijgen.

Inhoud

Ons klimaat raakt uit evenwicht door overproduktie van CO2

Een nog belangrijker reden om over te stappen van fossiele bronnen naar duurzame bronnen zoals wind en zon, is dat het gebruik van de oude fossiele bronnen zo veel CO2 in de atmosfeer brengt, dat die uit evenwicht raakt.

Dat aardgas, olie en steenkool is biomassa die in een periode van miljoenen jaren is verzameld. Dat jagen wij er in 200 jaar doorheen. Daarom zijn acties zoals het planten van bomen ook geen echte klimaatactie. We zouden op honderduizenden planeten tegelijk bomen moeten planten. En dan ook nog zorgen dat dat houd voor eeuwig bewaard wordt.

Daarom dus die transitie, weg van fossiele grondstoffen naar duurzame bronnen. Onze overheid is ook bezig met een energie transitie, maar daar spelen de fossiele energiemaatschappijen een te dominante rol, zij beschermen daar hun fossiele belangen. Hun streven is natuurlijk ons als consumenten maximaal uit te melken. Daarom is het belangrijk dat wij als energie-consumenten meer leveranciers tegelijk krijgen, zodat ze echte concurrentie krijgen. Dat kunnen we doen door zelf stroom op te wekken en de fossiele energie maatschappijen alleen te gebruiken als het echt niet anders kan.

Windenergie is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Windmolens zijn ruim voldoende uitontwikkeld en als standaardprodukt te koop.

Windmolens op zee zijn nog wat duurder en eigenlijk is de techniek nog net niet betrouwbaar genoeg om heel lang zonder menselijke hulp op zee te draaien. Fabrikanten zijn hier nog bezig met betrouwbaar maken.

De filosofie van deze website is dat U een Lagere prijs voor uw elektriciteit betaald als we als maatschappij zelf windstoom opwekken met eigen windmolens

Decentrale opwekking van elektriciteit

Vroeger waren er alleen grote centrales die steenkool of aardgas inkochten en daar stroom mee maakten. Er komen echter steeds meer technieken waarmee decentraal stroom opgewekt kan worden.

  • windmolens
  • Warmte kracht koppeling (WKK), dit zijn vaak bedrijven die zelf stroom opwekken, en tegelijk de bijkomende restwarmte goed in hun proces kunnen gebruiken.
  • CV ketels die ook stroom opwekken, zijn waarschijnlijk de volgende generatie CV ketels.

Ze werken gewoon als CV ketel, maar als ze aan gaan, wekken ze ook stroom op. Die stroom wordt met een veel hoger rendement opgewekt dan in een gewone centrale.

  • PV systemen, zonnecellen op het dak van elk huis. Die zijn nu nog te duur en hebben ook een langere energie terugverdien tijd. Toch is het een steeds vaker toegepaste vorm van decentrale opwekking.

Burger en Consumenten actie

De grote energie bedrijven hebben belang bij het voortzetten van de consumptie van fossiele bronnen. Daar hebben ze in geinvesteerd, in kolen centrales en in lange termijn contracten met leveranciers. Deze bedrijven hebben hun belangen verzekerd door het transitieproces te kapen.

Daarom moeten burgers zelf gaan kiezen voor duurzame bronnen. Als straks zonnestroom panelen goedkoper zijn geworden, en iedereen zomaar kan overschakelen op zijn eigen zonnestroom, dan zullen de fossiele energie bedrijven in de problemen komen, daarom proberen ze het transitie proces te blokkeren.

Uw burger actie is nodig om daar om heen te werken. Kies daarom een windpark in de buurt en geef daar steun aan, door alvast een windmolen te adopteren

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen