Transitiepad Wind op land

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Dit Transitiepad Wind op Land geeft aan op welke manier een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvoorziening kan worden gerealiseerd met windmolens op het land.

Dit Transitiepad staat hier omdat er nog geen plan is gemaakt vanuit het transitieproces van Senter Novem, die maakt zich niet meer druk om wind op land.

Inhoud

Windmolens op het land vervullen een dubbelrol in het transitieproces naar een duurzame energie voorziening.

 • Windmolens zijn nu en in de komende jaren, de goedkoopste bron van duurzame stroom en leveren dus een deel van de benodigde duurzame energie
 • Windmolens zijn zichtbaar in het landschap. Daarmee zijn zij een anker voor de bevolking die zijn energieverbruik verduurzaamd. Windmolens zijn dus ook een hulpmiddel bij de verandering van het gedrag.

De Guldenlijn aanpak maakt hier gebruik van. Bij een Guldenlijn Windpark, kunnen omwonenden zich identificeren met windmolens bij hen in de buurt. Het zijn hun windmolens, en ze zijn ook mede-eigenaar, van een aanwijsbare windmolen.


Ambitie voor Wind op Land

 • 6000 grote windmolens op het land,
 • mooi in het landschap ontworpen,
 • en geaccepteerd door een groot deel van de omwonenden van die windmolens


Wind op Land in ruimer verband

De Energietransitie is het proces dat beschrijft hoe onze samenleving zal veranderen naar een duurzamere energie voorziening. Die verandering is onontkoombaar, al was het maar omdat fossiele bronnen schaarser worden en daardoor duurder worden. Duurzame bronnen zullen de een na de ander concurrend worden, maar de gevestigde belangen in de energiewereld zullen proberen te verhinderen dat hun fossiele belangen (kolencenrales, gascontracten) in gevaar komen. Daarom is extra aandacht voor het veranderingsproces nodig, en ingrijpen ook.

Fossiele bronnen zullen nog jaren nodig zijn, maar het is onze taak te zorgen dat duurzame bronnen ons fossiele verbruik zo snel mogelijk verminderen.

Waarom Wind op Land?

Windmolens in het landschap geven energie, als stroom en als veranderkracht. Met de elektrische energie zijn windmolens op het land een decentraal onderdeel van onze elektriciteitsvoorziening. Gemiddeld zorgen ze voor een lagere belasting van het hoogspanningsnet.

De ambitie: een volledig duurzame energie voorziening

 • Omdat dat het goedkoopst is
 • Omdat het nodig is als maatregel tegen de klimaatverandering
 • Omdat ons voorbeeld inspiratie is voor andere samenlevingen, elders op de wereld, om hun fossiele bronnen te laten voor wat ze zijn.

Het Transitiepad Wind op Land

 • Blijf nog even doormodderen
 • Maak een windenergiewet die elke regio de plicht oplegt, zelf een deel van de benodigde elektriciteit op te wekken.
 • Help omwonenden die een lokaal plan starten, met de officiele procedures, zoals MER en andere RO procedures.
 • Sta toe dat windmolens ook in natuurgebieden mogen worden gebouwd.
 • Geef omwonenden van een "Windpark in ontwerp" het recht mee te ontwerpen en voor een deel van het park, mede-eigenaar te worden
 • Maak een effectieve teruglever vergoeding, zodat subsidies niet meer op de begroting drukken, maar door de gebruikers worden betaald.

en de rest komt nog

Commentaar en verbeter voorstellen graag op de overleg pagina. Dat kan ook anoniem. Wilt u meeschrijven aan de hoofdtekst, vraag dan een account aan.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen