WindParken:Info

Van WindParken

Ga naar: navigatie, zoek

Het klimaat verandert door menselijke invloed. Er moet iets gebeuren. We moeten iets doen. En dat kan ook heel goed.

Dit Windparken Wiki is opgezet door Henk Daalder, veranderkundige en ingenieur in de regio Eindhoven.
Email: Henk . Daalder @ Guldenlijn punt nl

We kunnen de klimaatverandering afremmen door zo snel mogelijk over te schakelen op duurzame bronnen, zoals groene stroom. Dat is energie zonder CO2 uitstoot. Als wij dat op een indrukwekkende manier doen, zal dat andere landen inspireren, omdat ze zo beseffen dat overschakelen op duurzame elektriciteit goedkoper is.

Op dit moment, en de komende 5 tot 20 jaar is windenergie de goedkoopste optie, wij Nederlanders benutten die kans niet zoals wel gebeurt in andere landen, zoals Duitsland, Denemarken en Spanje. De realiteit is dat we internationaal helemaal niet inspireren. Integendeel, we doen onszelf te kort. Als wij Nederlanders ook de meest kosten effectieve duurzame energie willen benutten, dan moeten wij zelf windmolens gaan bouwen, en dan eerlijk verdeeld over het land, zoals er ook overal benzinepompen staan, en hoogspanningsmasten. Dus ook bij jouw in de buurt.

De regering is helaas vooral bezig met aanpassen aan de gewijzigde situatie, ze hebben eigenlijk al opgegeven. Het is nuttig de dijken te verhogen, maar er kan zo veel meer gebeuren. De kern waar het bij dit wiki om gaat, is dat gewone burgers een eigen windmolen uitkiezen waar ze , JIJ dus, een aandeel in willen nemen. Als op die manier voldoende draagvlak is ontstaan, komt het windpark er wel, en daarmee minder CO2 uitstoot door jouw regio.

Guldenlijn filosofie
Die windmolens moeten dan wel een beetje mooi in het landschap ontworpen worden. Bijvoorbeeld met de guldenlijn filosofie: lange rijen windmolens steeds met ca 1 km tussen afstand. Door de vele benodigde windmolens te concentreren in alleen maar lange rijen, wordt het landschapsbeeld veel rustiger. Je ziet dan op elke plek in het landschap, slechts de windmolens van de lijn waar je dicht bij staat. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de windmolens voor een aanzienlijk deel van en voor de omwonenden zelf zijn. Lokaal opgewekte stroom wordt lokaal gebruikt.

Dus als een bedrijf of boer ergens in zijn eentje, een mooi ontworpen rij windmolens wil neerzetten, dan moeten omwonenden het recht krijgen te participeren. Ook zoveel dat ze er zelf ook geld mee kunnen verdienen.

Derde principe is dat een lijn eerst in het landschap ontworpen wordt, met inbreng van jouw, degene die daar in de buurt woont, voordat de officiele procedures beginnen.

De essentie van een Guldenlijn, is dat een windpark betekenis krijgt voor iedere omwonende, ook in JOUW buurt.
Er is al een lijst met mogelijke windparken.
Kijk even in de lijst daar en zoek een plek bij jouw in de buurt, onder de link, staat een lijnvormig windpark ontwerp. De vraag is nu, zou een van die windmolens ook van jouw kunnen zijn?


Het klimaatprobleem is zo urgent, CO2 uitstoot reductie zo hard nodig, dat het noodzakelijk is dat er overal in ons land windmolens moeten komen, om het verbruik van fossiele brandstoffen in centrales af te remmen. Daarmee is het klimaat verandering af te remmen. Omdat wat wij doen, een hefboomwerking heeft in andere landen.

We hebben nog enkele 10-tallen jaren om dat te doen, ergens daarna wordt een point of no return gepasseerd, waarmee we de klimaat toekomst voor de komende honderden jaren onzeker maken.

Als er dus ook bij jouw in de buurt windmolens komen, waar zou jij dan je eigen windmolen willen neerzetten?

Dat precies, kun je hier op deze website aangeven.


Henk . Daalder @ Guldenlijn punt nl

Persoonlijke instellingen